สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นางสาวเกตสุดา สุประดิษฐ์ ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เข้าร่วมการหารือระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กับ นายทาฮาโมอานา ไอเซอา คลูนี แมกเฟอร์ซัน (Mr.Tahamoana Aisea Cluny Macpherson) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย ณ ห้องประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563

Page View : 51