สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นางสาวสุภัค ไชยวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เข้าร่วมการประชุม THE 43rd MEETING OF THE COUNCIL OF MEMBERS ผ่านระบบ Videoconference ณ ห้องประชุม 302 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563

Page View : 104