สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน ณ ห้องประชุม วายุภักษ์ 1 ณ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

Page View : 68