สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นางสาวเกตสุดา สุประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เข้าร่วมการหารือระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกับนายอัตสึโอะ คุโรดะ (Mr. Atsuo Kuroda) ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารขององค์กรรับประกันการส่งออกและลงทุนแห่งประเทศญี่ปุ่น (Nippon Export and Investment Insurance: NEXI) ณ ห้องประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

Page View : 97