สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ร่วมอวยพรปีใหม่ 2563 แด่ท่านนิพัทธ พุกกะณะสุต อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563

Page View : 88