สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นางสาวเกตสุดา สุประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ได้หารือร่วมกับนางสาวอรกัญญา พิบูลธรรม กรรมการผู้จัดการใหญ่สาขาประเทศไทย ธนาคารแห่งอเมริกา เมอร์ริล ลินช์ (Bank of America Merrill Lynch) ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562

Page View : 126