สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรสืบสานประเพณีสงกรานต์ ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562

Page View : 94