สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นางสาวเกตสุดา สุประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทาวงการคลังอาเซียน ครั้งที่ 23 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้แทนจากด่านศุลกากรแม่สาย ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย และสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย ร่วมการประชุม ณ โรงแรม ริเวอร์รี บาย กะตะธานี คอลเล็กชั่น จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562

Page View : 93