สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นางสาววิมล ชาตะมีนา รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นประธานกล่าวเปิด การสัมมนาวิชาการเรื่อง "การสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคุ้มครองเงินฝากและการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ให้กับประชาชน ภาคธุรกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องริเวอร์แกรนด์ โรงแรมริเวอร์ซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

Page View : 87