สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นางสาววิมล ชาตะมีนา รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นประธานกล่าวเปิด "โครงการการสร้างความรู้ความเข้าใจ ด้านการคุ้มครองเงินฝากและการบริหารจัดการทางการเงินแก่เยาวชน" ณ โรงเรียนมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562

Page View : 65