สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นางสาวเกตสุดา สุประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ให้การต้อนรับและร่วมประชุมผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย และผู้แทนจากบริษัท PwC ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562

Page View : 80