สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นางสาววิมล ชาตะมีนา รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สวัสดีปีใหม่ 2562 แด่นายยุทธนา หยิมการุณ รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร ณ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562

Page View : 97