สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สวัสดีปีใหม่ 2562 แด่นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง ณ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562

Page View : 65