สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2562 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562

Page View : 78