สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage

ทุนสำรองระหว่างประเทศ ณ วันที่ 30 ส.ค. 62 อยู่ที่ 220.1 พันล้าน USD

ระดับสินทรัพย์สภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์ในเดือน ก.ค. 62 คิดเป็น 1.77 เท่าของสินทรัพย์สภาพคล่องที่ต้องดำรงตามกฎหมาย

(ต่างประเทศ) GDP ของสหราชอาณาจักร ไตรมาสที่ 2 ปี 62 ขยายตัวร้อยละ 1.2 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

(ต่างประเทศ) GDP ของญี่ปุ่น ไตรมาส 2 ปี 62 (ปรับปรุง) ขยายตัวร้อยละ 1.0 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานเศรษฐกิจ
วารสารการเงินการคลัง
วารสารการเงินการคลัง
วารสารการเงินการคลังNew !
วารสารปีที่ 31 ฉบับที่ 98 : ฉบับเดือน
มกราคม - มีนาคม 2562
วารสารการเงินการคลัง(ย้อนหลัง)