สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage

ทุนสำรองระหว่างประเทศ ณ วันที่ 5 เม.ย. 62 อยู่ที่ 212.2 พันล้าน USD

อัตราเงินเฟ้อทั่วไป เดือน มี.ค. 62 อยู่ที่ร้อยละ 1.2 ต่อปี

อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน เดือน มี.ค. 62 อยู่ที่ร้อยละ 0.6 ต่อปี

ดุลบัญชีเดินสะพัดในเดือน ก.พ. 62 เกินดุล 6,504.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

สินเชื่อในสถาบันการเงินเดือน ก.พ. 62 ขยายตัวร้อยละ 5.4 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

เงินฝากในสถาบันการเงินเดือน ก.พ. 62 ขยายตัวร้อยละ 4.9 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในเดือน มี.ค. 62 ขยายตัวร้อยละ 0.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ปริมาณรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ในเดือน มี.ค. 62 ขยายตัวที่ร้อยละ 2.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน

ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยโดยรวมในเดือน มี.ค. 62 ปรับตัวลดลงจากระดับ 69.0 ในเดือนก่อน มาอยู่ที่ระดับ 67.6

หนี้ครัวเรือน ณ ไตรมาส 4 ปี 61 อยู่ที่ 12.83 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 78.6 ต่อ GDP

(ต่างประเทศ) ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคอุตสาหกรรม (ISM) ของสหรัฐฯ ในเดือน มี.ค. 62 อยู่ที่ระดับ 55.3 จุด เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า

(ต่างประเทศ) ดัชนี PMI ภาคบริการ เดือน มี.ค. 62 อยู่ที่ระดับ 56.1 จุดลดลงจากเดือนก่อนหน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานเศรษฐกิจ
วารสารการเงินการคลัง
วารสารการเงินการคลัง
วารสารการเงินการคลังNew !
วารสารปีที่ 30 ฉบับที่ 97 : ฉบับเดือน
ตุลาคม - ธันวาคม 2561
วารสารการเงินการคลัง(ย้อนหลัง)