สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage

ทุนสำรองระหว่างประเทศ ณ วันที่ 8 ก.พ. 62 อยู่ที่ 201.3 พันล้าน USD

อัตราการว่างงานในเดือน ม.ค. 62 อยู่ที่ร้อยละ 1.0 ของกำลังแรงงานทั้งหมด

ระดับสินทรัพย์สภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์ในเดือน ธ.ค. 61 คิดเป็น 1.84 เท่าของสินทรัพย์สภาพคล่องที่ต้องดำรงตามกฎหมาย

ปริมาณการจำหน่ายปูนซีเมนต์ภายในประเทศในเดือน ม.ค. 62 ขยายตัวร้อยละ 5.5 ต่อปี เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

(ต่างประเทศ)GDP ของมาเลเซีย ไตรมาสที่ 4 ปี 61 ขยายตัวร้อยละ 4.7 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

(ต่างประเทศ)GDP ของสหราชอาณาจักร ไตรมาสที่ 4 ปี 61 (ตัวเลขเบื้องต้น) ขยายตัวร้อยละ 1.3 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

(ต่างประเทศ)GDP ของญี่ปุ่น ไตรมาส 4 ปี 61 (เบื้องต้น) หดตัวร้อยละ -0.04 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

(ต่างประเทศ)อัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ เดือน ม.ค. 62 อยู่ที่ร้อยละ 1.6 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

(ต่างประเทศ)มูลค่าการส่งออกของจีน เดือน ม.ค. 62 ขยายตัวร้อยละ 8.5 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ขณะที่มูลค่าการนำเข้าหดตัวที่ร้อยละ -1.0 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานเศรษฐกิจ
วารสารการเงินการคลัง
วารสารการเงินการคลัง
วารสารการเงินการคลังNew !
วารสารปีที่ 30 ฉบับที่ 96 : ฉบับเดือน
กรกฎาคม - กันยายน 2561
วารสารการเงินการคลัง(ย้อนหลัง)