สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage

ทุนสำรองระหว่างประเทศ ณ วันที่ 25 ต.ค. 62 อยู่ที่ 222.4 พันล้าน USD

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือน ก.ย. 62 หดตัวที่ร้อยละ -4.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ปริมาณการจำหน่ายเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กรวมภายในประเทศเดือน ก.ย. 62 หดตัวที่ร้อยละ -17.8 ต่อปี

อัตราเงินเฟ้อทั่วไป เดือน ต.ค. 62 ขยายตัวร้อยละ 0.11 และอัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน ขยายตัวที่ร้อยละ 0.44 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

ดุลบัญชีเดินสะพัดเดือน ก.ย. 62 เกินดุล 3,530.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

สินเชื่อในสถาบันการเงินเดือน ก.ย. 62 ขยายตัวร้อยละ 3.9 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

เงินฝากในสถาบันการเงินเดือน ก.ย. 62 ขยายตัวร้อยละ 4.9 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

(ต่างประเทศ) GDP ของสหรัฐฯ ไตรมาสที่ 3 ปี 62 ขยายตัวร้อยละ 2.0 จากช่วงเดียวกันปีก่อน (ตัวเลขเบื้องต้น)

(ต่างประเทศ) GDP ของฮ่องกง ไตรมาสที่ 3 ปี 62 หดตัวที่ร้อยละ -2.9 จากช่วงเดียวกันปีก่อน (ตัวเลขเบื้องต้น)

ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานเศรษฐกิจ
วารสารการเงินการคลัง
วารสารการเงินการคลัง
วารสารการเงินการคลังNew !
วารสารปีที่ 31 ฉบับที่ 99 : ฉบับเดือน
เมษายน - มิถุนายน 2562
วารสารการเงินการคลัง(ย้อนหลัง)