สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage

ทุนสำรองระหว่างประเทศ ณ วันที่ 10 ม.ค. 63 อยู่ที่ 228.4 พันล้าน USD

ระดับสินทรัพย์สภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์ในเดือน พ.ย. 62 คิดเป็น 1.96 เท่าของสินทรัพย์สภาพคล่องที่ต้องดำรงตามกฎหมาย

ปริมาณการจำหน่ายปูนซีเมนต์ภายในประเทศในเดือน ธ.ค. 62 หดตัวร้อยละ -3.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม (TISI) เดือน ธ.ค. 62 ปรับตัวลดลงขึ้นอยู่ที่ระดับ 91.7 จากระดับ 92.3 ในเดือนก่อนหน้า

(ต่างประเทศ) GDP ของจีน ไตรมาสที่ 4 ปี 62 ขยายตัวร้อยละ 6.0 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานเศรษฐกิจ
วารสารการเงินการคลัง
วารสารการเงินการคลัง
วารสารการเงินการคลังNew !
วารสารปีที่ 31 ฉบับที่ 99 : ฉบับเดือน
เมษายน - มิถุนายน 2562
วารสารการเงินการคลัง(ย้อนหลัง)