สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage

ทุนสำรองระหว่างประเทศ ณ วันที่ 22 ม.ค. 64 อยู่ที่ 258.1 พันล้าน USD

มูลค่าการส่งออกในเดือน ธ.ค. 63 ขยายที่ร้อยละ 4.7 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

มูลค่าการนำเข้าในเดือน ธ.ค. 63 ขยายตัวที่ร้อยละ 3.6 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม (TISI) เดือน ธ.ค. 63 ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 85.8 จากระดับ 87.4 ในเดือนก่อน

(ต่างประเทศ) GDP ของจีน ไตรมาสที่ 4 ปี 63 ขยายตัวที่ร้อยละ 6.5 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ในเดือน ธ.ค. 63 ขยายตัวที่ร้อยละ 15.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

อัตราการว่างงานเดือน ธ.ค. 63 อยู่ที่ร้อยละ 1.5 ของกำลังแรงงานรวม

ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์นั่งในเดือน ธ.ค. 63 ขยายตัวที่ร้อยละ 19.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานเศรษฐกิจ