สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage

ทุนสำรองระหว่างประเทศ ณ วันที่ 16 ต.ค. 63 อยู่ที่ 251.4 พันล้าน USD

ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ในเดือน ก.ย. 63 ขยายตัวร้อยละ 13.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

มูลค่าการส่งออกในเดือน ก.ย. 63 หดตัวที่ร้อยละ -3.9 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ขณะที่มูลค่าการนำเข้าหดตัวร้อยละ -9.1 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ส่งผลให้ดุลการค้าเกินดุล 2.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

ในเดือน ก.ย. 63 ไม่มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางเข้าประเทศไทย ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศหดตัวที่ร้อยละ -100 ต่อปี

(ต่างประเทศ) GDP ของจีน ไตรมาสที่ 3 ปี 63 ขยายตัวร้อยละ 4.9 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม (TISI) เดือน ก.ย. 63 ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 85.2 จากระดับ 84.0 ในเดือนก่อน

ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์นั่งในเดือน ก.ย. 63 หดตัวชะลอลงที่ร้อยละ -12.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานเศรษฐกิจ