สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage

ทุนสำรองระหว่างประเทศ ณ วันที่ 19 ต.ค. 61 อยู่ที่ 203.6 พันล้าน USD

มูลค่าการส่งออกในเดือน ก.ย. 61 หดตัวที่ร้อยละ -5.2 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

มูลค่าการนำเข้าในเดือน ก.ย. 61 ขยายตัวที่ร้อยละ 9.9 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรกรรมในเดือน ก.ย. 61 ขยายตัวร้อยละ 2.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ดัชนีราคาสินค้าเกษตรในเดือน ก.ย. 61 หดตัวร้อยละ -6.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

(ต่างประเทศ) GDP ของเกาหลีใต้ในไตรมาสที่ 3 ปี 61 ขยายตัวร้อยละ 2.0 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

(ต่างประเทศ) ยอดขายบ้านใหม่ของสหรัฐฯ ในเดือน ก.ย. 61 หดตัว ร้อยละ -5.5 จากเดือนก่อนหน้า

(ต่างประเทศ) ยอดคำสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐฯ ในเดือน ก.ย. 61 ขยายตัวร้อยละ 6.5 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

(ต่างประเทศ) ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหภาพยุโรป เดือน ต.ค. 61 อยู่ที่ระดับ -2.7 จุด

(ต่างประเทศ) เมื่อวันที่ 23 ต.ค. 61 ธนาคารกลางอินโดนีเซียประกาศคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ร้อยละ 5.75 ต่อปี

ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานเศรษฐกิจ
วารสารการเงินการคลัง
วารสารการเงินการคลัง
วารสารการเงินการคลังNew !
วารสารปีที่ 30 ฉบับที่ 96 : ฉบับเดือน
กรกฎาคม - กันยายน 2561
วารสารการเงินการคลัง(ย้อนหลัง)