สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage

ทุนสำรองระหว่างประเทศ ณ วันที่ 7 ก.ย. 61 อยู่ที่ 203.6 พันล้าน USD

(ต่างประเทศ) GDP ไตรมาส 2 ปี 61 (ตัวเลขปรับปรุง) ของญี่ปุ่น ขยายตัวที่ร้อยละ 1.3 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

(ต่างประเทศ) อัตราการว่างงานของสหรัฐฯ ในเดือน ส.ค. 61 ทรงตัว อยู่ที่ร้อยละ 3.9 ของกำลังแรงงาน

(ต่างประเทศ) อัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ในเดือน ส.ค. 61 อยู่ที่ร้อยละ 2.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน

(ต่างประเทศ) ผลผลิตอุตสาหกรรมของจีนในเดือน ส.ค. 61 ขยายตัวร้อยละ 6.1 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

ระดับสินทรัพย์สภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์ในเดือน ก.ค. 61 คิดเป็น 1.75 เท่าของสินทรัพย์สภาพคล่องที่ต้องดำรงตามกฎหมาย

ปริมาณการจำหน่ายปูนซีเมนต์ภายในประเทศในเดือน ส.ค. 61 ขยายตัวร้อยละ 7.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน

(ต่างประเทศ) ยอดค้าปลีกของจีนในเดือน ส.ค. 61 ขยายตัวร้อยละ 9.0 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

(ต่างประเทศ) ธนาคารกลางยุโรปคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 0.0 ต่อปี

(ต่างประเทศ) ผลผลิตอุตสาหกรรมของสหภาพยุโรปในเดือน ก.ค. 61 ขยายตัวที่ร้อยละ 0.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน

ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานเศรษฐกิจ
วารสารการเงินการคลัง
วารสารการเงินการคลัง
วารสารการเงินการคลังNew !
วารสารปีที่ 30 ฉบับที่ 95 : ฉบับเดือน
เมษายน - มิถุนายน 2561
วารสารการเงินการคลัง(ย้อนหลัง)