สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage

ทุนสำรองระหว่างประเทศ ณ วันที่ 30 พ.ย. 61 อยู่ที่ 203.2 พันล้าน USD

อัตราการว่างงานในเดือน พ.ย. 61 อยู่ที่ร้อยละ 1.0 ของกำลังแรงงานทั้งหมด

ระดับสินทรัพย์สภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์ในเดือน ต.ค. 61 คิดเป็น 1.82 เท่าของสินทรัพย์สภาพคล่องที่ต้องดำรงตามกฎหมาย

ปริมาณการจำหน่ายปูนซีเมนต์ภายในประเทศในเดือน พ.ย. 61 ขยายตัวร้อยละ 5.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

(ต่างประเทศ)GDP ของญี่ปุ่น ไตรมาส 3 ปี 61 (ตัวเลขปรับปรุง) ขยายตัวที่ร้อยละ 0.0 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

(ต่างประเทศ)GDP ของสหภาพยุโรป ไตรมาสที่ 3 ปี 61 ขยายตัวร้อยละ 1.6 จากช่วงเดียวกันปีก่อน (ตัวเลขปรับปรุงครั้งที่ 3)

(ต่างประเทศ)อัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ เดือน พ.ย. 61 อยู่ที่ร้อยละ 2.2 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

(ต่างประเทศ)ผลผลิตอุตสาหกรรมของจีน เดือน พ.ย. 61 ขยายตัวร้อยละ 5.4 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

(ต่างประเทศ)ยอดค้าปลีกของจีน เดือน พ.ย. 61 ขยายตัวที่ร้อยละ 8.1 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

(ต่างประเทศ)ผลผลิตอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น เดือน ต.ค. 61 ขยายตัวร้อยละ 4.3 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานเศรษฐกิจ
วารสารการเงินการคลัง
วารสารการเงินการคลัง
วารสารการเงินการคลังNew !
วารสารปีที่ 30 ฉบับที่ 96 : ฉบับเดือน
กรกฎาคม - กันยายน 2561
วารสารการเงินการคลัง(ย้อนหลัง)