สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage

ทุนสำรองระหว่างประเทศ ณ วันที่ 8 มี.ค. 62 อยู่ที่ 212.0 พันล้าน USD

ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยโดยรวมในเดือน ก.พ. 62 ปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 69.0

อัตราการว่างงานในเดือน ก.พ. 62 อยู่ที่ร้อยละ 0.8 ของกำลังแรงงานทั้งหมด

ระดับสินทรัพย์สภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์ในเดือน ม.ค. 62 คิดเป็น 1.81 เท่าของสินทรัพย์สภาพคล่องที่ต้องดำรงตามกฎหมาย

ปริมาณการจำหน่ายปูนซีเมนต์ภายในประเทศในเดือน ก.พ. 62 ขยายตัวร้อยละ 1.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

(ต่างประเทศ) อัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ในเดือน ก.พ. 62 อยู่ที่ร้อยละ 1.5 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

(ต่างประเทศ) เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 62 ธนาคารกลางญี่ปุ่นประกาศคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ร้อยละ -0.1 ต่อปี

(ต่างประเทศ) ยอดค้าปลีกของจีน ในเดือน ม.ค.-ก.พ. 62 ขยายตัวร้อยละ 8.2 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

(ต่างประเทศ) ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมของยูโรโซน เดือน ม.ค. 62 หดตัวร้อยละ -0.6 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานเศรษฐกิจ
วารสารการเงินการคลัง
วารสารการเงินการคลัง
วารสารการเงินการคลังNew !
วารสารปีที่ 30 ฉบับที่ 97 : ฉบับเดือน
ตุลาคม - ธันวาคม 2561
วารสารการเงินการคลัง(ย้อนหลัง)