สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage

ทุนสำรองระหว่างประเทศ ณ วันที่ 13 มี.ค. 63 อยู่ที่ 229.2 พันล้าน USD

ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม (TISI) เดือน ก.พ. 63 ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 90.2 จากระดับ 92.2 ในเดือนก่อนหน้า

อัตราการว่างงานเดือน ก.พ. 63 อยู่ที่ร้อยละ 1.1 ของกำลังแรงงานรวม

ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานเศรษฐกิจ