สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage

ทุนสำรองระหว่างประเทศ ณ วันที่ 20 พ.ย. 63 อยู่ที่ 253.4 พันล้าน USD

ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรกรรมในเดือน ต.ค. 63 หดตัวร้อยละ -0.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ดัชนีราคาสินค้าเกษตรกรรมในเดือน ต.ค. 63 ขยายตัวร้อยละ 12.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

มูลค่าการส่งออกในเดือน ต.ค. 63 หดตัวที่ร้อยละ -6.7 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

มูลค่าการนำเข้าในเดือน ต.ค. 63 หดตัวที่ร้อยละ -14.3 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยในเดือน ต.ค. 63 มีทั้งสิ้น 1,201 คน ลดลงที่ร้อยละ -99.96 ต่อปี

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือน ต.ค. 63 หดตัวที่ร้อยละ -0.5 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

ปริมาณการจำหน่ายเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กรวมภายในประเทศเดือน ต.ค. 63 หดตัวร้อยละ -5.6 ต่อปี

(ต่างประเทศ) GDP สิงคโปร์ ไตรมาสที่ 3 หดตัวที่ร้อยละ -5.8 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานเศรษฐกิจ