สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage

(ต่างประเทศ)อัตราการว่างงานของสหภาพยุโรป เดือน พ.ย. 61 อยู่ที่ร้อยละ 7.9 ต่อกำลังแรงงานรวม

(ต่างประเทศ)ยอดค้าปลีกของอินโดนีเซีย เดือน พ.ย. 61 ขยายตัวร้อยละ 3.4 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

(ต่างประเทศ)มูลค่าการส่งออกของฟิลิปปินส์ เดือน พ.ย. 61 หดตัวร้อยละ -0.3 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

(ต่างประเทศ)มูลค่าการนำเข้าของฟิลิปปินส์ เดือน พ.ย. 61 ขยายตัวร้อยละ 6.8 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

ทุนสำรองระหว่างประเทศ ณ วันที่ 28 ธ.ค. 61 อยู่ที่ 205.0 พันล้าน USD

อัตราการว่างงานในเดือน ธ.ค. 61 อยู่ที่ร้อยละ 0.9 ของกำลังแรงงานทั้งหมด

ระดับสินทรัพย์สภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์ในเดือน พ.ย. 61 คิดเป็น 1.81 เท่าของสินทรัพย์สภาพคล่องที่ต้องดำรง ตามกฎหมาย

(ต่างประเทศ)การจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ เดือน ธ.ค. 61 เพิ่มขึ้น 3.12 แสนตำแหน่งจากเดือนก่อนหน้า

(ต่างประเทศ)อัตราเงินเฟ้อของจีน เดือน ธ.ค. 61 อยู่ที่ร้อยละ 1.9 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

(ต่างประเทศ)ยอดค้าปลีกของสหภาพยุโรป เดือน พ.ย. 61 ขยายตัวร้อยละ 0.9 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานเศรษฐกิจ
วารสารการเงินการคลัง
วารสารการเงินการคลัง
วารสารการเงินการคลังNew !
วารสารปีที่ 30 ฉบับที่ 96 : ฉบับเดือน
กรกฎาคม - กันยายน 2561
วารสารการเงินการคลัง(ย้อนหลัง)