สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage

ทุนสำรองระหว่างประเทศ ณ วันที่ 18 ก.ย. 63 อยู่ที่ 255.2 พันล้าน USD

ในเดือน ส.ค. 63 ไม่มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางเข้าประเทศไทย ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศหดตัวที่ร้อยละ -100 ต่อปี

ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรกรรมในเดือน ส.ค. 63 ขยายตัวร้อยละ 1.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ดัชนีราคาสินค้าเกษตรกรรมในเดือน ส.ค. 63 ขยายตัวร้อยละ 7.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

มูลค่าการส่งออกในเดือน ส.ค. 63 หดตัวที่ร้อยละ -7.9 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

มูลค่าการนำเข้าในเดือน ส.ค. 63 หดตัวที่ร้อยละ -19.7 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานเศรษฐกิจ