สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage

ทุนสำรองระหว่างประเทศ ณ วันที่ 8 มิ.ย. 61 อยู่ที่ 212.3 พันล้านUSD

ระดับสินทรัพย์สภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์ในเดือน เม.ย. 61 คิดเป็น 1.86 เท่าของสินทรัพย์สภาพคล่องที่ต้องดำรงตามกฎหมาย

ผู้มีงานทำเดือน พ.ค. 61 อยู่ที่ 38 ล้านคน เพิ่มขึ้น 8.6 แสนคน หรือขยายตัวที่ร้อยละ 2.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ปริมาณการจำหน่ายปูนซีเมนต์ภายในประเทศในเดือน พ.ค. 61 ขยายตัวร้อยละ 8.1 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

(ต่างประเทศ) อัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ เดือน พ.ค. 61 อยู่ที่ร้อยละ 2.8 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

(ต่างประเทศ) ผลผลิตอุตสาหกรรมของจีน เดือน พ.ค. 61 ขยายตัว ร้อยละ 6.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน

(ต่างประเทศ) ผลผลิตอุตสาหกรรมของสหภาพยุโรป เดือน เม.ย. 61 ขยายตัวร้อยละ 1.7 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

(ต่างประเทศ) ผลผลิตอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น เดือน เม.ย. 61 ขยายตัวร้อยละ 2.6 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

(ต่างประเทศ) อัตราการว่างงานของออสเตรเลีย เดือน พ.ค. 61 อยู่ที่ ร้อยละ 5.4 ของกำลังแรงงานรวม

ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานเศรษฐกิจ
วารสารการเงินการคลัง
วารสารการเงินการคลัง
วารสารการเงินการคลังNew !
วารสารปีที่ 30 ฉบับที่ 94 : ฉบับเดือน
มกราคม - มีนาคม 2561