สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage

ทุนสำรองระหว่างประเทศ ณ วันที่ 5 ต.ค. 61 อยู่ที่ 203.2 พันล้าน USD

(ต่างประเทศ) GDP ไตรมาสที่ 3 ปี 61 ของสิงคโปร์ (ตัวเลขเบื้องต้น) ขยายตัวร้อยละ 2.6 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

(ต่างประเทศ) อัตราการว่างงานของสหรัฐฯ เดือน ก.ย. 61 อยู่ที่ร้อยละ 3.7 ของกำลังแรงงานรวม

(ต่างประเทศ) อัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ เดือน ก.ย. 61 อยู่ที่ร้อยละ 2.3 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

(ต่างประเทศ) มูลค่าการส่งออกของจีน เดือน ก.ย. 61 ขยายตัวร้อยละ 14.4 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

(ต่างประเทศ) มูลค่าการนำเข้าของจีน เดือน ก.ย. 61 ขยายตัวร้อยละ 15.0 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

(ต่างประเทศ) อัตราการว่างงานของเกาหลีใต้ เดือน ก.ย. 61 อยู่ที่ ร้อยละ 4.0 ของกำลังแรงงานรวม

(ต่างประเทศ) มูลค่าการส่งออกของสหราชอาณาจักร เดือน ส.ค. 61 ขยายตัวร้อยละ 20.0 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

(ต่างประเทศ) มูลค่าการนำเข้าของสหราชอาณาจักร เดือน ส.ค. 61 หดตัวร้อยละ -0.1 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

ระดับสินทรัพย์สภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์ในเดือน ส.ค. 61 คิดเป็น 1.75 เท่าของสินทรัพย์สภาพคล่องที่ต้องดำรงตามกฎหมาย

ปริมาณการจำหน่ายปูนซีเมนต์ภายในประเทศในเดือน ก.ย. 61 ขยายตัวร้อยละ 8.8 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานเศรษฐกิจ
วารสารการเงินการคลัง
วารสารการเงินการคลัง
วารสารการเงินการคลังNew !
วารสารปีที่ 30 ฉบับที่ 95 : ฉบับเดือน
เมษายน - มิถุนายน 2561
วารสารการเงินการคลัง(ย้อนหลัง)