สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage

ทุนสำรองระหว่างประเทศ ณ วันที่ 12 ก.พ. 64 อยู่ที่ 256.8 พันล้าน USD

ระดับสินทรัพย์สภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์ในเดือน ธ.ค. 63 คิดเป็น 1.80 เท่าของสินทรัพย์สภาพคล่องที่ต้องดำรงตามกฎหมาย

(ต่างประเทศ) GDP สิงคโปร์ ไตรมาสที่ 4 ปี 63 หดตัวที่ร้อยละ -2.4 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

ปริมาณการจำหน่ายปูนซีเมนต์ภายในประเทศในเดือน ม.ค. 64 ขยายตัวที่ร้อยละ 1.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

เศรษฐกิจไทยในไตรมาส 4 ปี 63 หดตัวที่ร้อยละ -4.2 ต่อปี ปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาส 3 ปี 63 ที่หดตัวร้อยละ -6.4 ต่อปี

ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม (TISI) เดือน ม.ค. 64 ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 83.5 จากระดับ 85.8 ในเดือนก่อน

ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานเศรษฐกิจ