สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage

ทุนสำรองระหว่างประเทศ ณ วันที่ 3 ม.ค. 63 อยู่ที่ 227.5 พันล้าน USD

อัตราเงินเฟ้อทั่วไป เดือน ธ.ค. 62 ขยายตัวร้อยละ 0.87 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ขณะที่เงินเฟ้อพื้นฐาน ขยายตัวที่ร้อยละ 0.49 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

ดุลบัญชีเดินสะพัดเดือน พ.ย. 62 เกินดุล 3,375.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

สินเชื่อในสถาบันการเงินเดือน พ.ย. 62 ขยายตัวร้อยละ 2.6 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

เงินฝากในสถาบันการเงินเดือน พ.ย. 62 ขยายตัวร้อยละ 4.5 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

ปริมาณรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ในเดือน ธ.ค. 62 หดตัวที่ร้อยละ -17.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวของปีก่อน

ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยโดยรวมของ ม.หอการค้าไทย ในเดือน ธ.ค. 62 ปรับตัวลดลงจากระดับ 56.4 ในเดือนก่อน มาอยู่ที่ระดับ 56.0

หนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือน พ.ย. 62 อยู่ที่ร้อยละ 41.3 ของ GDP

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในเดือน ธ.ค. 62 หดตัวร้อยละ -2.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานเศรษฐกิจ
วารสารการเงินการคลัง
วารสารการเงินการคลัง
วารสารการเงินการคลังNew !
วารสารปีที่ 31 ฉบับที่ 99 : ฉบับเดือน
เมษายน - มิถุนายน 2562
วารสารการเงินการคลัง(ย้อนหลัง)