สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage

ทุนสำรองระหว่างประเทศ ณ วันที่ 30 พ.ย. 61 อยู่ที่ 203.2 พันล้าน USD

อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในเดือน พ.ย. 61 อยู่ที่ร้อยละ 0.9 ต่อปี

อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานในเดือน พ.ย. 61 อยู่ที่ร้อยละ 0.7 ต่อปี

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในเดือน พ.ย. 61 ขยายตัวร้อยละ 1.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ดุลบัญชีเดินสะพัดในเดือน ต.ค. 61 เกินดุล 1,887.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

สินเชื่อในสถาบันการเงินเดือน ต.ค. 61 ขยายตัวร้อยละ 6.3 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

เงินฝากในสถาบันการเงินเดือน ต.ค. 61 ขยายตัวร้อยละ 5.1 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

หนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือน ต.ค. 61 อยู่ที่ร้อยละ 41.72 ของ GDP

ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยรวม ในเดือน พ.ย. 61 อยู่ที่ระดับ 67.5

(ต่างประเทศ)GDP ของเกาหลีใต้ ไตรมาสที่ 3 ปี 61 (ปรับปรุง) ขยายตัวที่ร้อยละ 2.0 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

(ต่างประเทศ)GDP ของออสเตรเลีย ไตรมาสที่ 3 ปี 61 ขยายตัวที่ร้อยละ 2.8 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

(ต่างประเทศ)มูลค่าการส่งออกของสหรัฐฯ ในเดือน ต.ค. 61 ขยายตัวร้อยละ 7.9 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

(ต่างประเทศ)มูลค่าการนำเข้าของสหรัฐฯ ในเดือน ต.ค. 61 ขยายตัวร้อยละ 12.2 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานเศรษฐกิจ
วารสารการเงินการคลัง
วารสารการเงินการคลัง
วารสารการเงินการคลังNew !
วารสารปีที่ 30 ฉบับที่ 96 : ฉบับเดือน
กรกฎาคม - กันยายน 2561
วารสารการเงินการคลัง(ย้อนหลัง)