สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage

ทุนสำรองระหว่างประเทศ ณ วันที่ 8 พ.ย. 62 อยู่ที่ 221.8 พันล้าน USD

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในเดือน ต.ค. 62 หดตัวร้อยละ -3.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ปริมาณรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ในเดือน ต.ค. 62 ขยายตัวที่ร้อยละ 2.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวของปีก่อน

ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยโดยรวมของ ม.หอการค้าไทย ในเดือน ต.ค. 62 ปรับตัวลดลงจากระดับ 59.3 ในเดือนก่อน มาอยู่ที่ระดับ 57.9

ระดับสินทรัพย์สภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์ในเดือน ก.ย. 62 คิดเป็น 1.85 เท่าของสินทรัพย์สภาพคล่องที่ต้องดำรงตามกฎหมาย

อัตราการว่างงานเดือน ต.ค. 62 อยู่ที่ร้อยละ 0.9 ของกำลังแรงงานรวม อยู่ระดับต่ำสุดในรอบ 4 เดือน

ปริมาณการจำหน่ายปูนซีเมนต์ภายในประเทศในเดือน ต.ค. 62 หดตัวร้อยละ -9.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

(ต่างประเทศ) GDP ของสหราชอาณาจักร ไตรมาสที่ 3 ปี 62 (เบื้องต้น) ขยายตัวร้อยละ 1.0 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

(ต่างประเทศ) GDP ของญี่ปุ่น ไตรมาส 3 ปี 62 (เบื้องต้น) ขยายตัวร้อยละ 1.3 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

(ต่างประเทศ) GDP ของมาเลเซีย ไตรมาสที่ 3 ปี 62 ขยายตัวร้อยละ 4.4 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานเศรษฐกิจ
วารสารการเงินการคลัง
วารสารการเงินการคลัง
วารสารการเงินการคลังNew !
วารสารปีที่ 31 ฉบับที่ 99 : ฉบับเดือน
เมษายน - มิถุนายน 2562
วารสารการเงินการคลัง(ย้อนหลัง)