สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage

ทุนสำรองระหว่างประเทศ ณ วันที่ 6 เม.ย. 61 อยู่ที่ 215.9 พันล้านUSD

นักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางเข้าประเทศไทยในเดือน มี.ค.61 ขยายตัวร้อยละ 16.3 ต่อปี

การจ้างงานเดือน มี.ค. 61 หดตัวที่ร้อยละ -0.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

อัตราการว่างงานในเดือน มี.ค. 61 อยู่ที่ร้อยละ 1.2 ของกำลังแรงงานทั้งหมด

ปริมาณการจำหน่ายปูนซีเมนต์ภายในประเทศในเดือน มี.ค. 61 ขยายตัวร้อยละ 3.8 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

ระดับสินทรัพย์สภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์ในเดือน ก.พ. 61 คิดเป็น 1.80 เท่าของสินทรัพย์สภาพคล่องที่ต้องดำรงตามกฎหมาย

(ต่างประเทศ) GDP ไตรมาส 1 ปี 61 ของจีน ขยายตัวร้อยละ 6.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน

(ต่างประเทศ) อัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ในเดือน มี.ค. 61 อยู่ที่ร้อยละ 2.4 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

(ต่างประเทศ) ยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ ในเดือน มี.ค. 61 ขยายตัวร้อยละ 5.1 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

(ต่างประเทศ) ดุลการค้าของจีน ขาดดุล 4.98 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

(ต่างประเทศ) อัตราเงินเฟ้อของจีน เดือน มี.ค. 61 อยู่ที่ร้อยละ 2.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน

ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานเศรษฐกิจ
วารสารการเงินการคลัง
วารสารการเงินการคลัง
วารสารการเงินการคลังNew !
วารสารปีที่ 30 ฉบับที่ 94 : ฉบับเดือน
มกราคม - มีนาคม 2561