สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage

ทุนสำรองระหว่างประเทศ ณ วันที่ 1 ต.ค. 64 อยู่ที่ 245.3 พันล้าน USD

ปริมาณรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ในเดือน ก.ย. 64 หดตัวที่ร้อยละ -16.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ระดับหนี้ครัวเรือนไทยล่าสุด ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2564 อยู่ที่ร้อยละ 89.3 ต่อ GDP

ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือน ก.ย. 64 ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 41.4 จากระดับ 39.6 ในเดือนก่อน

ดุลบัญชีเดินสะพัดเดือน ส.ค. 64 ขาดดุล -680.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากช่วงเดียวกันปีก่อน

ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานขยายตัวร้อยละ 0.19 ต่อปี

อัตราเงินเฟ้อทั่วไป เดือน ก.ย. 64 ขยายตัวร้อยละ 1.68 ต่อปี

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในเดือน ก.ย. 64 ขยายตัวร้อยละ 8.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

เงินฝากในสถาบันการเงินเดือน ส.ค. 64 ขยายตัวที่ร้อยละ 3.3 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานเศรษฐกิจ