สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage

ทุนสำรองระหว่างประเทศ ณ วันที่ 11 พ.ค. 61 อยู่ที่ 214.5 พันล้านUSD

นักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางเข้าประเทศไทยในเดือน เม.ย. 61 ขยายตัวร้อยละ 9.4 ต่อปี

ปริมาณการจำหน่ายปูนซีเมนต์ภายในประเทศในเดือน เม.ย. 61 ขยายตัวร้อยละ 0.0 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

วันที่ 16 พ.ค. 61 คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.50 ต่อปี

(ต่างประเทศ) GDP ไตรมาส 1 ปี 61 (เบื้องต้น) ของญี่ปุ่น ขยายตัวร้อยละ 0.9 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

(ต่างประเทศ) GDP ไตรมาส 1 ปี 61 ของมาเลเซีย ขยายตัวร้อยละ 5.4 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

(ต่างประเทศ) ยอดค้าปลีก เดือน เม.ย. 61 ของสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 3.8 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

(ต่างประเทศ) ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม เดือน เม.ย. 61 ของสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 4.5 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

(ต่างประเทศ) ผลผลิตอุตสาหกรรม เดือน เม.ย. 61 ของจีน ขยายตัวร้อยละ 7.0 จากช่วงเดียวกันปีก่อน o (ต่างประเทศ) มูลค่าการส่งออก เดือน เม.ย. 61 ของสิงคโปร์ ขยายตัวร้อยละ 10.1 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

(ต่างประเทศ) มูลค่าการส่งออก เดือน เม.ย. 61 ของสิงคโปร์ ขยายตัวร้อยละ 10.1 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานเศรษฐกิจ
วารสารการเงินการคลัง
วารสารการเงินการคลัง
วารสารการเงินการคลังNew !
วารสารปีที่ 30 ฉบับที่ 94 : ฉบับเดือน
มกราคม - มีนาคม 2561