สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage

ทุนสำรองระหว่างประเทศ ณ วันที่ 27 เม.ย. 61 อยู่ที่ 215.4 พันล้านUSD

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ในเดือน มี.ค. 61 ขยายตัวร้อยละ 2.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ปริมาณการจำหน่ายเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กรวมภายในประเทศเดือน มี.ค. 61 หดตัวร้อยละ -5.6 ต่อปี

อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในเดือน เม.ย. 61 อยู่ที่ร้อยละ 1.07

อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานในเดือน เม.ย. 61 อยู่ที่ร้อยละ 0.64

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในเดือน เม.ย. 61 ขยายตัวร้อยละ 2.7 ต่อปี

(ต่างประเทศ) ไตรมาสที่ 1 ปี 61 (เบื้องต้น) ของสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 2.9 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

(ต่างประเทศ) GDP ไตรมาสที่ 1 ปี 61 (เบื้องต้น) ของยูโรโซน ขยายตัวร้อยละ 2.5 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

(ต่างประเทศ) GDP ไตรมาสที่ 1 ปี 61 (เบื้องต้น) ของสหราชอาณาจักร ขยายตัวชะลอลงที่ร้อยละ 1.2 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

ปริมาณรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ในเดือน เม.ย. 61 หดตัวร้อยละ -3.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน

สินเชื่อในสถาบันการเงินเดือน มี.ค. 61 ขยายตัวร้อยละ 4.6 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

เงินฝากในสถาบันการเงินเดือน มี.ค. 61 ขยายตัวร้อยละ 6.4 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

ดุลบัญชีเดินสะพัดเดือน มี.ค. 61 เกินดุล 5,751.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยรวมในเดือน เม.ย. 61 อยู่ที่ระดับ 67.8

ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานเศรษฐกิจ
วารสารการเงินการคลัง
วารสารการเงินการคลัง
วารสารการเงินการคลังNew !
วารสารปีที่ 30 ฉบับที่ 94 : ฉบับเดือน
มกราคม - มีนาคม 2561