ส่วนนโยบายการออมและการลงทุนในภาพรวม : Macro Savings and Investment Policy Division
หน้าหลัก    เกี่ยวกับ สอล.    เศรษฐศาสตร์น่ารู้    ข้อมูลสถิติ    รายงาน    บทความ    ข่าว/ประกาศ    Link    Intranet
บทความเกี่ยวกับการเงิน การออม และการลงทุน
พบบทความทั้งหมด : 233 ระเบียน
  บทความเรื่องวันที่ลงบทความ
 Savings and Investment Journal ฉบับที่ 67 : เดือนธันวาคม 256028/12/2560
 Savings and Investment Journal ฉบับที่ 66 : เดือนพฤศจิกายน 256021/11/2560
 สถานการณ์การออม การลงทุน และช่องว่างระหว่างการออมและการลงทุน ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 256009/10/2560
 Savings and Investment Journal ฉบับที่ 65 : เดือนกันยายน 256014/09/2560
 สถานการณ์การออม การลงทุน และช่องว่างระหว่างการออมและการลงทุน ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 255922/08/2560
 Savings and Investment Journal ฉบับที่ 64 : เดือนสิงหาคม 2560 18/08/2560
 Savings and Investment Journal ฉบับที่ 63 : เดือนกรกฎาคม 256012/07/2560
 Savings and Investment Journal ฉบับที่ 62 : เดือนมิถุนายน 256026/06/2560
 สถานการณ์การออม การลงทุน และช่องว่างระหว่างการออมและการลงทุน ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 255926/05/2560
 Savings and Investment Journal ฉบับที่ 61 : เดือนพฤษภาคม 256008/05/2560
 Savings and Investment Journal ฉบับที่ 60 : เดือนเมษายน 2560 05/04/2560
 Savings and Investment Journal ฉบับที่ 59 : เดือนมีนาคม 2560 15/03/2560
 Savings and Investment Journal ฉบับที่ 58 : เดือนกุมภาพันธ์ 256022/02/2560
 Savings and Investment Journal ฉบับที่ 57 : เดือนมกราคม 256019/01/2560
 Savings and Investment Journal ฉบับที่ 56 : เดือนธันวาคม 2559 19/12/2559
 สถานการณ์การออม การลงทุน และช่องว่างระหว่างการออมและการลงทุน ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 255901/12/2559
 สถานการณ์การออม การลงทุน และช่องว่างระหว่างการออมและการลงทุน ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 255901/12/2559
 Savings and Investment Journal ฉบับที่ 55 : เดือนพฤศจิกายน 2559 16/11/2559
 Savings and Investment Journal ฉบับที่ 54 : เดือนตุลาคม 2559 14/10/2559
 Savings and Investment Journal ฉบับที่ 53 : เดือนกันยายน 2559 20/09/2559
 Savings and Investment Journal ฉบับที่ 52 : เดือนสิงหาคม 2559 15/08/2559
 Savings and Investment Journal ฉบับที่ 51 : เดือนกรกฎาคม 2559 13/07/2559
 Savings and Investment Journal ฉบับที่ 50 : เดือนมิถุนายน 2559 15/06/2559
 Savings and Investment Journal ฉบับที่ 49 : เดือนพฤษภาคม 2559 16/05/2559
 Savings and Investment Journal ฉบับที่ 48 : เดือนเมษายน 2559 18/04/2559
 Savings and Investment Journal ฉบับที่ 47 : เดือนมีนาคม 2559 16/03/2559
 สถานการณ์การออม การลงทุน และช่องว่างระหว่างการออมและการลงทุน ประจำไตรมาส 4 ปี 255808/03/2559
 Savings and Investment Journal ฉบับที่ 46 : เดือนกุมภาพันธ์ 255915/02/2559
 Savings and Investment Journal ฉบับที่ 45 : เดือนมกราคม 255915/01/2559
 Savings and Investment Journal ฉบับที่ 44 : เดือนธันวาคม 255815/12/2558
 สถานการณ์การออม การลงทุน และช่องว่างระหว่างการออมและการลงทุน ประจำไตรมาส 3 ปี 255820/11/2558
 Savings and Investment Journal ฉบับที่ 43 : เดือนพฤศจิกายน 255811/11/2558
 Savings and Investment Journal ฉบับที่ 42 : เดือนตุลาคม 255822/10/2558
 Savings and Investment Journal ฉบับที่ 41 : เดือนตุลาคม 255812/10/2558
 Savings and Investment Journal ฉบับที่ 40 : เดือนกันยายน 255824/09/2558
 Savings and Investment Journal ฉบับที่ 39 : เดือนกันยายน 255810/09/2558
 สถานการณ์การออม การลงทุน และช่องว่างระหว่างการออมและการลงทุน ประจำไตรมาส 2 ปี 255825/08/2558
 Savings and Investment Journal ฉบับที่ 38 : เดือนสิงหาคม 255824/08/2558
 Savings and Investment Journal ฉบับที่ 37 : เดือนสิงหาคม 255810/08/2558
 Savings and Investment Journal ฉบับที่ 36 : เดือนกรกฎาคม 255820/07/2558
 Savings and Investment Journal ฉบับที่ 35 : เดือนกรกฎาคม 255810/07/2558
 Savings and Investment Journal ฉบับที่ 34 : เดือนมิถุนายน 255822/06/2558
 Savings and Investment Journal ฉบับที่ 33 : เดือนมิถุนายน 255810/06/2558
 สถานการณ์การออม การลงทุน และช่องว่างระหว่างการออมและการลงทุน ประจำไตรมาส 1 ปี 255808/06/2558
 Savings and Investment Journal ฉบับที่ 32 : เดือนพฤษภาคม 255820/05/2558
 Savings and Investment Journal ฉบับที่ 31 : เดือนพฤษภาคม 255814/05/2558
 Savings and Investment Journal ฉบับที่ 30 : เดือนเมษายน 255820/04/2558
 Savings and Investment Journal ฉบับที่ 29 : เดือนเมษายน 255810/04/2558
 สถานการณ์การออม การลงทุน และช่องว่างระหว่างการออมและการลงทุน ประจำไตรมาส 4 ปี 255707/04/2558
 Savings and Investment Journal ฉบับที่ 28 : เดือนมีนาคม 255824/03/2558
 Savings and Investment Journal ฉบับที่ 27 : เดือนมีนาคม 255810/03/2558
 Savings and Investment Journal ฉบับที่ 26 : เดือนกุมภาพันธ์ 255820/02/2558
 Savings and Investment Journal ฉบับที่ 25 : เดือนกุมภาพันธ์ 255810/02/2558
 Savings and Investment Journal ฉบับที่ 24 : เดือนมกราคม 255820/01/2558
 Savings and Investment Journal ฉบับที่ 23 : เดือนมกราคม 255812/01/2558
 Savings and Investment Journal ฉบับที่ 22 : เดือนธันวาคม 255723/12/2557
 Savings and Investment Journal ฉบับที่ 21 : เดือนธันวาคม 255712/12/2557
 Savings and Investment Journal ฉบับที่ 20 : เดือนพฤศจิกายน 255721/11/2557
 Savings and Investment Journal ฉบับที่ 19 : เดือนพฤศจิกายน 255712/11/2557
 Savings and Investment Journal ฉบับที่ 18 : เดือนตุลาคม 255721/10/2557
 Savings and Investment Journal ฉบับที่ 17 : เดือนตุลาคม 255713/10/2557
 Savings and Investment Journal ฉบับที่ 16 : เดือนกันยายน 255722/09/2557
 Savings and Investment Journal ฉบับที่ 15 : เดือนกันยายน 255711/09/2557
 MOF Magazine ฉบับที่ 111 กันยายน 255708/09/2557
 Savings and Investment Journal ฉบับที่ 14 : เดือนสิงหาคม 255721/08/2557
 Savings and Investment Journal ฉบับที่ 13 : เดือนสิงหาคม 255714/08/2557
 Savings and Investment Journal ฉบับที่ 12 : เดือนกรกฎาคม 255721/07/2557
 Savings and Investment Journal ฉบับที่ 11 : เดือนกรกฎาคม 255716/07/2557
 Savings and Investment Journal ฉบับที่ 10 : เดือนมิถุนายน 2557 25/06/2557
 Savings and Investment Journal ฉบับที่ 9 : เดือนมิถุนายน 255711/06/2557
 Savings and Investment Journal ฉบับที่ 8 : เดือนพฤษภาคม 255720/05/2557
 Savings and Investment Journal ฉบับที่ 7 : เดือนพฤษภาคม 255707/05/2557
 Savings and Investment Journal ฉบับที่ 6 : เดือนเมษายน 2557 23/04/2557
 สถานการณ์การออม การลงทุนและช่องว่างระหว่างการออมและการลงทุน ไตรมาสที่ 1 ปี 255720/04/2557
 Savings and Investment Journal ฉบับที่ 5 : เดือนเมษายน 2557 04/04/2557
 Savings and Investment Journal ฉบับที่ 4 : เดือนมีนาคม 255727/03/2557
 Savings and Investment Journal ฉบับที่ 3 : เดือนมีนาคม 255706/03/2557
 Savings and Investment Journal ฉบับที่ 2 : เดือนกุมภาพันธ์ 255705/03/2557
 Savings and Investment Journal ฉบับที่ 1 : เดือนกุมภาพันธ์ 255704/03/2557
 สถานการณ์การออม การลงทุนและช่องว่างระหว่างการออมและการลงทุน ไตรมาสที่ 4 ปี 255613/01/2557
 หนี้ภาคครัวเรือน..สถานการณ์ที่เริ่มน่าเป็นห่วง12/01/2557
 MOF Magazine ฉบับที่ 95 พฤษภาคม 255623/12/2556
 MOF Magazine ฉบับที่ 96 มิถุนายน 255623/12/2556
 MOF Magazine ฉบับที่ 97 กรกฎาคม 255623/12/2556
 ช่องว่างระหว่างการออมและการลงทุน และดุลบัญชีเดินสะพัด23/11/2556
 สถานการณ์การออม การลงทุนและช่องว่างระหว่างการออมและการลงทุน ไตรมาสที่ 3 ปี 255611/11/2556
 วารสาร E-NEWS BULLETIN ฉบับเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 255607/11/2556
 สถานการณ์การออมและการลงทุน และการพัฒนาตลาดทุนไทย แนวโน้มปี 255603/09/2556
 ระบบบำเหน็จบำนาญของไทย03/09/2556
 ภาพรวมสถานะและประสบการณ์การจัดตั้ง SWFs05/03/2556
 มหาอุทกภัยของภาคกลาง วิกฤตหรือโอกาสของอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา07/09/2555
 การออมภาคครัวเรือนของไทย จะเป็นอย่างไรในปี 2555 ?25/05/2555
 ตลาดทุนไทยกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน30/04/2555
 โลกาภิวัตน์ด้านเงินทุนและตลาดทุนไทย 02/12/2554
 สภาวการณ์การออมภาคครัวเรือนของไทย11/11/2554
 แนวทางการพัฒนาธุรกิจเงินร่วมลงทุน (Venture Capital) ในประเทศไทย21/10/2554
 มาทำความรู้จักกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)11/08/2554
 เงินทุนโลก ตลาดตราสารหนี้ไทยและวิกฤตการเงินครั้งต่อไป?17/05/2554
 แรงงานนอกระบบ...จิ๊กซอว์...ตัวสำคัญของเศรษฐกิจไทยในอนาคต29/04/2554
 สำนักงานประกันสังคม (สปส.) เพิ่มสิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกันตนในปี 255427/04/2554
 มุมมอง pension fund ของโลก (1)08/04/2554
 เงินเฟ้อโลก ดอกเบี้ยไทยและเรื่องที่ไม่พูด01/04/2554
 ลดปัญหาสังคมด้วยการคุมกำเนิด22/04/2553
 5 แนวโน้มสำคัญของ FDI โลก04/02/2553
 ปัญหาฟองสบู่ของเอเชีย และความเสี่ยงของไทย16/11/2552
 ความลึกลับ 5 ประการของเศรษฐกิจการเงินโลก30/10/2552
 โลกาภิวัตน์ด้านเงินทุนและความเสี่ยง 5 ประการ07/10/2552
 ประโยชน์ของตลาดทุนไทยต่อการพัฒนาประเทศและช่วยให้ประเทศรอดพ้นจากวิกฤติเศรษฐกิจ28/07/2552
 แผนพัฒนาตลาดทุนของประเทศไทย28/07/2552
 การจ่ายผลตอบแทนและโบนัสให้กับผู้บริหาร27/07/2552
 เราผ่านจุดเลวร้ายที่สุดหรือยัง : เศรษฐกิจจะฟื้นตัวรวดเร็วและแข็งแกร่งเพียงใด20/07/2552
 แล้วเราจะอยู่กันอย่างไร06/07/2552
 ตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจ30/06/2552
 เบื้องหลังการประชุม G-2015/06/2552
 US debt to fund recovery a major worry?01/06/2552
 Keep Economies Open to Further Stimulus18/05/2552
 Is Thailand's Debt Position Worrying?12/05/2552
 หนี้สาธารณะของไทยน่าเป็นห่วงมั้ย04/05/2552
 เศรษฐกิจจะฟื้นตัวรวดเร็วเพียงใด27/04/2552
 ประเด็นร้อนในเวทีโลก20/04/2552
 ถึงเวลาปฏิรูปตลาดทุน07/04/2552
 ดอกเบี้ยจะสูงขึ้นในไม่ช้า30/03/2552
 การปรับรูปแบบตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย23/03/2552
 Towards a Single US Bank Regulator16/03/2552
 Sovereign Wealth Funds suffer Hugh losses.09/03/2552
 Thai capital market is being reformed10/02/2552
 A repeat of Asian financial crisis09/01/2552
 Eroded confidence seen everywhere05/01/2552
 อุตสาหกรรมต่อเรือความภูมิใจของคนไทย25/12/2551
 เรียนรู้จากการแก้วิกฤตของสหรัฐฯ24/12/2551
 เสียงกระซิบจากเศรษฐกิจสหรัฐฯ24/12/2551
 เศรษฐกิจสหรัฐฯกำลังโคม่า แต่ว่าดอลล่าร์กลับแข็งโป๊ก15/12/2551
 Investment will never be the same15/12/2551
 ประวัติและนโยบายเศรษฐกิจของอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ15/12/2551
 ฟองสบู่อุตสาหกรรมการเงินสหรัฐฯ แตก09/12/2551
 เสียหายกันทั่วหน้า04/12/2551
 Fed up with the Fed? It's doing its best01/12/2551
 มาตรการช่วยเหลือของสหรัฐฯ27/11/2551
 Recession fears materialize14/11/2551
 ภาวะถดถอยของเศรษฐกิจโลก14/11/2551
 เรียนรู้จากวิกฤตการเงินโลก13/11/2551
 A repeat of Asian financial crisis17/10/2551
 Saving the world's financials16/10/2551
 ผลของมาตรการกอบกู้วิกฤตการเงินโลก14/10/2551
 มาตรการกอบกู้วิกฤตการณ์การเงินโลก: นัยต่อการป้องกันการเงินของไทย09/10/2551
 Can Thailand get out of this global financial crisis?: Lessons from US financial meltdown and Importance of Economics of Information19/09/2551
 เป้าหมายเงินเฟ้อของแบงก์ชาติควรอิงกับดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป11/09/2551
 New Target for Keeping General Inflation under Control, Embracing Challenge and Accountability for the Bank of Thailand05/09/2551
 แบบจำลองการเคลื่อนย้ายเงินทุน25/08/2551
 กองทุนบริหารความเสี่ยงและประเด็นเชิงนโยบาย13/08/2551
 ตลาดตราสารหนี้ของประเทศไทย09/06/2551
 การออมแบบผูกพันกับการพัฒนาตลาดทุน26/05/2551
 การบริหารความเสี่ยงของกองทุน21/04/2551
 ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ อาเซียน-ญี่ปุ่น31/03/2551
 ปีทองของข้าวไทย17/03/2551
 การดำเนินธุรกิจในช่วงขาลง03/03/2551
 กบข. กับการพัฒนาตลาดทุนไทย01/02/2551
 จับตาสถานการณ์เศรษฐกิจโลกในปี 200821/01/2551
 มองเศรษฐกิจไทยในปีหนู 255107/01/2551
 นโยบายการเงินแบบเข้มงวดของประเทศจีน17/12/2550
 กองทุนเพื่อความมั่งคั่งของประเทศ03/12/2550
 การบริหารทุนสำรองระหว่างประเทศ30/11/2550
 ตรวจสอบความพร้อมของประเทศไทยในการรองรับสังคมผู้สูงอายุ20/11/2550
 FTA ไทย-อินเดีย30/10/2550
 พลังแห่งรัฐวิสาหกิจไทย30/09/2550
 สหกรณ์ออมทรัพย์...สถาบันการออมและการลงทุนที่คนไม่ค่อยพูดถึง10/09/2550
 หนี้สินของเกษตรกรในชนบทไทย27/08/2550
 นวัตกรรมกับความอยู่รอดของเศรษฐกิจเอเชีย : กรณีศึกษากลุ่มคลัสเตอร์13/08/2550
 ความรับผิดชอบต่อสังคมของการประกอบกิจการ30/07/2550
 10 ปีวิกฤตต้มยำกุ้ง ประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยหรือไม่02/07/2550
 การตลาดค้าปลีกสำหรับสินค้าบริโภคในประเทศจีน21/06/2550
 ธุรกิจประกันชีวิต กับการก้าวสู่สถาบันการออมและการลงทุนในอนาคต 06/06/2550
 ค่าใช้จ่ายของนักลงทุนในหัวเมืองเศรษฐกิจเอเชีย05/06/2550
 แนวโน้ม FDI บอกอะไรได้บ้าง?17/05/2550
 เพียง 500 บาทต่อเดือน ทำไมเบี้ยยังชีพคนชรา ถึงสำคัญนักหนา?13/02/2550
 การออมของไทยและวิกฤตในอนาคต05/02/2550
 ภาวะเงินเฟ้อกับชีวิตจริงที่คนไทยต้องเผชิญ08/01/2550
 รายงานสภาวการณ์การออมภาคครัวเรือนของไทยในปัจจุบัน30/10/2549
 ความเชื่อมั่นกับการลงทุน29/09/2549
 การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐอเมริกา : สาเหตุ แนวโน้ม และการคาดการณ์ผลกระทบ09/08/2549
 กรณีผู้ลงทุนปฏิบัติผิดเงื่อนไขการลงทุน07/07/2549
 สรุปสาระสำคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบ06/07/2549
 เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม03/07/2549
 ค่าใช้จ่ายหักจากเงินได้23/06/2549
 เงินได้พึงประเมิน มาตรา 4021/06/2549
 การวิเคราะห์ผลกระทบผลผลิตภาคอุตสาหกรรมต่อเศรษฐกิจไทย14/06/2549
 บทวิเคราะห์เรื่องราคาทองคำ ความเปลี่ยนแปลงทางปัจจัยพื้นฐาน01/06/2549
 นโยบายการคลังรัฐบาล กับนโยบายการคลังภาคสาธารณะ01/06/2549
 แนวความคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อราษฎร์บังหลวง (ตอนที่ 2)08/05/2549
 แนวความคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อราษฎร์บังหลวง (ตอนที่ 3)08/05/2549
 แนวความคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อราษฎร์บังหลวง (ตอนที่ 1)01/05/2549
 ผลิตภัณฑ์ประชาชาติ คืออะไร03/04/2549
 ทฤษฎีใหม่กับเศรษฐกิจพอเพียง07/03/2549
 การบริหารความเครียด27/02/2549
 โครงข่ายความคุ้มครองทางสังคม : ระบบการออมเพื่อสวัสดิการและการชราภาพสำหรับแรงงานนอกระบบ (ตอนที่ 5)10/01/2549
 โครงข่ายความคุ้มครองทางสังคม : ระบบการออมเพื่อสวัสดิการและการชราภาพสำหรับแรงงานนอกระบบ (ตอนที่ 4)29/12/2548
 โครงข่ายความคุ้มครองทางสังคม : ระบบการออมเพื่อสวัสดิการและการชราภาพสำหรับแรงงานนอกระบบ (ตอนที่ 3)16/11/2548
 โครงข่ายความคุ้มครองทางสังคม : ระบบการออมเพื่อสวัสดิการและการชราภาพสำหรับแรงงานนอกระบบ (ตอนที่ 2)15/10/2548
 โครงข่ายความคุ้มครองทางสังคม : ระบบการออมเพื่อสวัสดิการและการชราภาพสำหรับแรงงานนอกระบบ (ตอนที่ 1)15/09/2548
 การฟอกเงิน28/08/2548
 บัตรเครดิต13/07/2548
 เศรษฐศาสตร์ออนไลน์30/06/2548
 ราคาน้ำมันและการขนส่ง24/05/2548
 กลุ่มสหภาพยุโรป07/04/2548
 หนี้สาธารณะ23/03/2548
 ผลกระทบจาก "TSUNAMI" ต่อเศรษฐกิจและการลงทุนด้านการท่องเที่ยว17/02/2548
 การแบ่งประเภทของกองทุนรวม28/01/2548
 การกำหนดเป้าหมายในการลงทุน05/01/2548
 ขั้นตอนง่าย ๆ สำหรับผู้ที่อยากลงทุนในตลาดหลักทรัพย์07/12/2547
 ตลาดหุ้น และ หุ้น คืออะไร? ทำไมจึงต้องลงทุนในตลาดหุ้น?22/11/2547
 กองทุนประกันสังคม04/08/2547
 มาทำความรู้จัก "กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)" กันเถอะ20/07/2547
 นโยบายและมาตรการด้านการออม05/07/2547
 แนวคิดเรื่อง Social Safety Net14/06/2547
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย21/04/2547
 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับตลาดตราสารทุนและตลาดตราสารหนี้11/03/2547
 กองทุนรวม03/02/2547
 เสถียรภาพของตลาดหลักทรัพย์05/01/2547
 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)09/12/2546
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ19/11/2546
 การปฏิรูปแผนการบำนาญจะมีผลทำให้เงินออมเพิ่มขึ้นหรือไม่31/10/2546
 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ02/09/2546
 นโยบายการออมด้านชราภาพแบบบังคับของประเทศต่างๆ06/08/2546
 การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของประเทศสิงคโปร์27/06/2546
 Individual retirement account (IRA)20/06/2546
 ช่องว่างระหว่างการออมและการลงทุน16/06/2546
 ผลกระทบของการออมและการลงทุนต่อรายได้ประชาชาติ28/04/2546
 การออมในรูปแบบของการประกันชีวิต17/04/2546
 ผลตอบแทนจากการลงทุน08/04/2546
 การบริหารระบบสวัสดิการชราภาพอย่างมีประสิทธิภาพ02/04/2546
 การลงทุน31/03/2546
 ตาข่ายความปลอดภัยทางสังคม10/03/2546
 การปฏิรูประบบสวัสดิการชราภาพแบบหลายชั้น28/02/2546
จัดทำโดย : ส่วนนโยบายการออมและการลงทุนในภาพรวม, สำนักนโยบายการออมและการลงทุน
ส่วนนโยบายการออมและการลงทุนในภาพรวม : Macro Savings and Investment Policy Division
Home    Site Map    Contact Us
จัดทำและบริหารโดย: ส่วนนโยบายการออมและการลงทุนในภาพรวม สำนักนโยบายการออมและการลงทุน