thumpnail picture
นายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมการจัดทำร่างแผนการคลังระยะปานกลาง ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม 301 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561
thumpnail picture
นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน ให้สัมภาษณ์รายการ "เดินหน้าปฏิรูป" ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) และสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก(ททบ.5) ในประเด็นเกี่ยวกับเงินดิจิทัลโดยจะออกอากาศในวันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561 เวลา 21.00-22.00 น.​
thumpnail picture
นายวโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง พร้อมผู้บริหารและบุคลากรของ สศค. เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริษัทในเครือซีพี ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561
thumpnail picture
นางพิลาสลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นประธานการประชุมอนุกรรมกาารการลงทุน กองทุนการออมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561​
เพิ่มเติม...