ปุ่มเปลี่ยนการแสดงผล

เปลี่ยนขนาดตัวหนังสือ

ตัวหนังสือขนาดเล็กลง ตัวหนังสือขนาดปกติ ตัวหนังสือขนาดใหญ่ขึ้น

เปลี่ยนสีตัวอักษรและสีพื้นหลัง

ตัวหนังสือเหลืองพื้นดำ ตัวหนังสือและพื้นหลังปกติ ตัวหนังสือขาวพื้นดำ

เปลี่ยนภาษา

 English

เมนูหลักแบบแฟลช


 
หน้าแรก
 


My Blog
My Playlists

ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์
FPO Junior Camp
FIS Mail
เครือข่ายวายุภักษ์
E-Learning
sec
  หน้าแรก > ร้องเรียน >
 
 
หัวข้อร้องเรียน: พิผษณุโลก one coin ระบาด ผลสรุปผิดกฎหมาย??หรือไม่
สอยถามเกี่ยวกับone coin ตอนนี้ผลสรุปเป็นอย่างไรบ้างคะ ประชาชนชาว จ.พิษณุโลกตอนนี้ระดมเงินทุนเข้ากับธุรกิจนี้ อยากสอบถามข้อมูลตรงนี้เพราะบางตนเอารถเจ้าไฟแนน บ้านที่ดินเจ้าธนาคารเพื่อนำเงินมาลงทุน
โดย : Suparat mueangloy <yui_suparat@yahoo.com>  เวลา : 10 ก.ย. 2559 23:43:30
 
 
 
 
คำตอบข้อร้องเรียนที่ 1
      ตามที่ท่านได้ร้องเรียนผ่านทาง Website ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.) เรื่อง พิษณุโลก One Coin ระบาด ผลสรุปผิดกฎหมายหรือไม่  นั้น
      สศค. ขอเรียนว่า สศค.ได้ดำเนินการตรวจสอบพฤติการณ์ของบริษัท One Coin ในเบื้องต้นพบว่า One Coin มีลักษณะเป็นหน่วยข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ใกล้เคียงกับ Bitcoin จึงเป็นเงินที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกฎหมายไทย ผู้ถือครองจึงมีความเสี่ยงสูงหากลงทุนในธุรกิจดังกล่าว และการฟ้องร้องคดีจะทำได้ยากในด้านพยานหลักฐานดังที่ได้กล่าวมา อีกทั้งบริษัท One Coin มีพฤติการณ์อันอาจเข้าข่ายการกระทำความผิดฐานกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนตามมาตรา 4 วรรคแรก แห่งพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้แโกงประชาชน พ.ศ. 2527 และขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการสืบสวนสอบสวนของกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
      นอกจากนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้มีประกาศแจ้งเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงจากการถือครองหน่วยข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ แล้วว่า ให้ประชาชนทั่วไประมัดระวัง ศึกษาข้อมูล และทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้   เนื่องจาก หน่วยข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ไม่ถือเป็นเงินที่ใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายไทย และมีความเสี่ยงจากการที่มูลค่าหน่วยข้อมูลทาง อิเล็กทรอนิกส์ จะลดต่ำลงอย่างรวดเร็วและผู้ถือครองต้องสูญเสียเงินเป็นจำนวนมาก
      ทั้งนี้ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน  หากมีข้อมูลเพิ่มเติมสามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องทุกข์ได้ที่ 0 2237 7535 เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
โดย : Webmaster <Webmaster@fpo.go.th>   เวลา : 26 ก.ย. 2559 14:17:20
 
 
** ท่านสามารถตอบข้อร้องเรียนโดย Login เข้าสู่ระบบก่อน

GFS FI&SFI FPO mail FPO Info สหกรณ์ออมทรัพย์ สศค. ศูนย์ปฏิบัติการใสสะอาด สลิปเงินเดือน FPO Twitter Facebook PMQA พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ มติ ครม. 1359 ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ สำนักนโยบายการออมและการลงทุน ข้อมูลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ(SFIs) การให้ความรู้ทางการเงิน ประชุม 3 M DPIS ประกาศราคากลาง  ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สมัครงาน ชมรมอดีตข้าราชการ สศค. การจัดทำความตกลง FATCA เว็บไซต์แนะนำ จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน แถลงผลงาน รอบ 6 เดือน การไปปฏิบัติงานต่างประเทศ deposit โปรแกรม IRR