ปุ่มเปลี่ยนการแสดงผล

เปลี่ยนขนาดตัวหนังสือ

ตัวหนังสือขนาดเล็กลง ตัวหนังสือขนาดปกติ ตัวหนังสือขนาดใหญ่ขึ้น

เปลี่ยนสีตัวอักษรและสีพื้นหลัง

ตัวหนังสือเหลืองพื้นดำ ตัวหนังสือและพื้นหลังปกติ ตัวหนังสือขาวพื้นดำ

เปลี่ยนภาษา

 English

เมนูหลักแบบแฟลช

 สศค :: ผู้บริหารสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
หน้าแรก > เกี่ยวกับ สศค. > ข้อมูลองค์กร > โครงสร้างการบริหาร >
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ผู้อำนวยการ
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
นายสุวิชญ โรจนวานิช
ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน
นายพรชัย ฐีระเวช
ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง
ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์
รองผู้อำนวยการ
นางสาววิมล ชาตะมีนา
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจและการคลังในต่างประเทศ
ประจำกรุงวอชิงตัน
ประจำสหราชอาณาจักรและยุโรป
ประจำกรุงโตเกียว
ภารกิจด้านการอำนวยการ
 
ภารกิจด้านการคลัง
 
ภารกิจด้านการเงิน
 
ภารกิจด้านเศรษฐกิจมหภาค
และระหว่างประเทศผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน