ปุ่มเปลี่ยนการแสดงผล

เปลี่ยนขนาดตัวหนังสือ

ตัวหนังสือขนาดเล็กลง ตัวหนังสือขนาดปกติ ตัวหนังสือขนาดใหญ่ขึ้น

เปลี่ยนสีตัวอักษรและสีพื้นหลัง

ตัวหนังสือเหลืองพื้นดำ ตัวหนังสือและพื้นหลังปกติ ตัวหนังสือขาวพื้นดำ

เปลี่ยนภาษา

 English

เมนูหลักแบบแฟลช
My Blog
My Playlists


ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์
FPO Junior Camp
FIS Mail
เครือข่ายวายุภักษ์
E-Learning
sec
  หน้าแรก > รอบรั้ว สศค. >
กองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ Specialized Financial Institutions Fund

 

คณะกรรมการกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

กฎหมายและระเบียบ

แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ

การดําเนินงานตามภารกิจ

รายงานผลการดําเนินงาน

           ร้องเรียน: ทางเว็บไซต์ www.fpo.go.th หรือ อีเมล์ sfifund.fpo@gmail.com

โครงการลงทุนที่สำคัญ

การจัดซื้อจัดจ้าง และการประกาศประกวดราคา

ติดต่อเรา: 

ที่อยู่    :   กองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ชั้น 2 กระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6 อารีย์สัมพันธ์

สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

เบอร์    :   02 273 9020 ต่อ 3242, 3278, 3286 : Fax 02 273 9137

E-mail :  sfifund.fpo@gmail.com

 

 ย้อนกลับ
 เอกสารประกอบ

GFS FI&SFI FPO mail FPO Info สหกรณ์ออมทรัพย์ สศค. ศูนย์ปฏิบัติการใสสะอาด สลิปเงินเดือน FPO Twitter Facebook PMQA พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ มติ ครม. 1359 ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ สำนักนโยบายการออมและการลงทุน ข้อมูลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ(SFIs) การให้ความรู้ทางการเงิน ประชุม 3 M DPIS ประกาศราคากลาง  ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สมัครงาน ชมรมอดีตข้าราชการ สศค. การจัดทำความตกลง FATCA เว็บไซต์แนะนำ จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน แถลงผลงาน รอบ 6 เดือน การไปปฏิบัติงานต่างประเทศ deposit โปรแกรม IRR