ปุ่มเปลี่ยนการแสดงผล

เปลี่ยนขนาดตัวหนังสือ

ตัวหนังสือขนาดเล็กลง ตัวหนังสือขนาดปกติ ตัวหนังสือขนาดใหญ่ขึ้น

เปลี่ยนสีตัวอักษรและสีพื้นหลัง

ตัวหนังสือเหลืองพื้นดำ ตัวหนังสือและพื้นหลังปกติ ตัวหนังสือขาวพื้นดำ

เปลี่ยนภาษา

 English

เมนูหลักแบบแฟลช
My Blog
My Playlists


ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์
FPO Junior Camp
FIS Mail
เครือข่ายวายุภักษ์
E-Learning
sec
  หน้าแรก > ประชาสัมพันธ์ >
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน และข้าราชการหน่วยงานสนับสนุนสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เข้าเยี่ยมคารวะนายปสันน์ เทพรักษ์ เอกอัครราชทูตประจำกรุงลอนดอน และรับฟังการบรรยาย การประชุมหารือและติดตามการปฏิบัติงานในเชิงลึกของกลุ่มที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลังในต่างประเทศ

ณ สถานเอกอัครราชทูต กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร 
พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมสำนักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลังประจำสหราชอาณาจักรและยุโรป
โดยมีนางสาวเกตุสุดา สุประดิษฐ์ อัครราชทูต ฝ่ายเศรษฐกิจและการคลัง ให้การต้อนรับ
และเข้ารับฟังการบรรยายจากนายชูลิต สถาวร อัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์
ณ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ
กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2556

 ย้อนกลับ
 เอกสารประกอบ

GFS FI&SFI FPO mail FPO Info สหกรณ์ออมทรัพย์ สศค. ศูนย์ปฏิบัติการใสสะอาด สลิปเงินเดือน FPO Twitter Facebook PMQA พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ มติ ครม. 1359 ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ สำนักนโยบายการออมและการลงทุน ข้อมูลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ(SFIs) การให้ความรู้ทางการเงิน ประชุม 3 M DPIS ประกาศราคากลาง  ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สมัครงาน ชมรมอดีตข้าราชการ สศค. การจัดทำความตกลง FATCA เว็บไซต์แนะนำ จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน แถลงผลงาน รอบ 6 เดือน การไปปฏิบัติงานต่างประเทศ deposit โปรแกรม IRR