ปุ่มเปลี่ยนการแสดงผล

เปลี่ยนขนาดตัวหนังสือ

ตัวหนังสือขนาดเล็กลง ตัวหนังสือขนาดปกติ ตัวหนังสือขนาดใหญ่ขึ้น

เปลี่ยนสีตัวอักษรและสีพื้นหลัง

ตัวหนังสือเหลืองพื้นดำ ตัวหนังสือและพื้นหลังปกติ ตัวหนังสือขาวพื้นดำ

เปลี่ยนภาษา

 English

เมนูหลักแบบแฟลช
My Blog
My Playlists


ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์
FPO Junior Camp
FIS Mail
เครือข่ายวายุภักษ์
E-Learning
sec
  
Monthly Economic Report (March and 1st quarter of 2012)

Monthly Economic Report (March and 1st quarter of 2012)  

                    “Thai economy in March and Q1 2012 showed a solid rebound from the major flood disaster as reflected by the positive growth in private consumption and investment indicators, while external demand showed a softer sign, following the slowdown in major trading partners’ economy."
 
                    Mr. Somchai Sujjapongse, Director-General of the Fiscal Policy Office, revealed that “In March 2012, Thai economy continued to show a sign of recovery, particularly from a rebound in private consumption and investment. This was reflected by the real value-added-tax (VAT) collection that grew 11.3 percent from a year earlier. Likewise, the number of passenger car sales showed a continuous improvement with a softer contraction of -3.3 percent from a year earlier. Also, private investment showed an improvement, as indicated by commercial car sales that remarkably grew for the third consecutive month at 36.7 percent per year. Furthermore, supply-side indicators in March 2012 suggested a continual recovery, as reflected by Thai Industrial Sentiment Index which showed an increase for the fourth consecutive month to stand at 102.1 points, following the previous month’s level of 100.9 points. In addition, service sector indicators also pointed to an improvement, as reflected by the number of inbound tourists in March 2012 that stood at 1.91 million persons, or an increase of 12.0 percent per year.”

                   Mr. Boonchai Charassaengsomboon, Executive Director of Macroeconomic Policy Bureau, further elaborated that “the recent economic indicators in March 2012 suggest that Thai Economy in the first quarter of 2012 should be able to expand, after a sharp decline of -9.0 percent in the fourth quarter of 2011 resulting from the major flood disaster. This was partly due to government measures aiming at the rehabilitation after the flood as well as the speeding up of private investment for the reconstruction in the private sector.น”

                   Director-General of the Fiscal Policy Office concluded that “Despite the recent sign of economic recovery that was expected to remain during the rest of the year, going forward, however, the risk from the European debt crisis as well as the soft landing in the Chinese economy that started to impact Thai exports are still looming. Nevertheless, Thai economy would benefit from the government policies aiming at supporting domestic consumption and investment that would shore up investor confidence. As such, Thai economy in 2012 should be able to grow as forecasted within the range of 5.0-6.0 percent”

 

Download Full Text          Eng  /  Thai

Download Presentation   Eng  /  Thai

 ย้อนกลับ
 เอกสารประกอบ

GFS FI&SFI FPO mail FPO Info สหกรณ์ออมทรัพย์ สศค. ศูนย์ปฏิบัติการใสสะอาด สลิปเงินเดือน FPO Twitter Facebook PMQA พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ มติ ครม. 1359 ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ สำนักนโยบายการออมและการลงทุน ข้อมูลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ(SFIs) การให้ความรู้ทางการเงิน ประชุม 3 M DPIS ประกาศราคากลาง  ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สมัครงาน ชมรมอดีตข้าราชการ สศค. การจัดทำความตกลง FATCA เว็บไซต์แนะนำ จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน แถลงผลงาน รอบ 6 เดือน การไปปฏิบัติงานต่างประเทศ deposit โปรแกรม IRR