ปุ่มเปลี่ยนการแสดงผล

เปลี่ยนขนาดตัวหนังสือ

ตัวหนังสือขนาดเล็กลง ตัวหนังสือขนาดปกติ ตัวหนังสือขนาดใหญ่ขึ้น

เปลี่ยนสีตัวอักษรและสีพื้นหลัง

ตัวหนังสือเหลืองพื้นดำ ตัวหนังสือและพื้นหลังปกติ ตัวหนังสือขาวพื้นดำ

เปลี่ยนภาษา

 English

เมนูหลักแบบแฟลช
My Blog
My Playlists


ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์
FPO Junior Camp
FIS Mail
เครือข่ายวายุภักษ์
E-Learning
sec
หน้าแรก > หน่วยงาน สศค. > สำนักนโยบายระบบการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน > โปรแกรม IRR >

เนื้อหาหลัก

 Untitled Document
 

 

         IRR Program เป็นชุดคำสั่งสำเร็จรูปเพื่อใช้คำนวณอัตราผลตอบแทนภายใน หรือ Internal Rate of Return (IRR) จากการซื้อประกันชีวิตแบบบำนาญ (Annuity Products) ผ่านทางการใส่ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบบำนาญ แล้วชุดคำสั่งจะคำนวณอัตราผลตอบแทนภายในจากแต่ละกรมธรรม์ให้ออกมาเป็นตัวเลขเดียว เพื่อที่ผู้ซื้อสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบและตัดสินใจเลือกซื้อกรมธรรม์ที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

 

คู่มือการใช้งาน

 

เริ่มต้นการใช้งาน

   
เพิ่มเติม...

GFS FI&SFI FPO mail FPO Info สหกรณ์ออมทรัพย์ สศค. ศูนย์ปฏิบัติการใสสะอาด สลิปเงินเดือน FPO Twitter Facebook PMQA พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ มติ ครม. 1359 ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ สำนักนโยบายการออมและการลงทุน ข้อมูลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ(SFIs) การให้ความรู้ทางการเงิน ประชุม 3 M DPIS ประกาศราคากลาง  ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สมัครงาน ชมรมอดีตข้าราชการ สศค. การจัดทำความตกลง FATCA เว็บไซต์แนะนำ จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน แถลงผลงาน รอบ 6 เดือน การไปปฏิบัติงานต่างประเทศ deposit โปรแกรม IRR