ปุ่มเปลี่ยนการแสดงผล

เปลี่ยนขนาดตัวหนังสือ

ตัวหนังสือขนาดเล็กลง ตัวหนังสือขนาดปกติ ตัวหนังสือขนาดใหญ่ขึ้น

เปลี่ยนสีตัวอักษรและสีพื้นหลัง

ตัวหนังสือเหลืองพื้นดำ ตัวหนังสือและพื้นหลังปกติ ตัวหนังสือขาวพื้นดำ

เปลี่ยนภาษา

 English

เมนูหลักแบบแฟลช
My Blog
My Playlists


ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์
FPO Junior Camp
FIS Mail
เครือข่ายวายุภักษ์
E-Learning
sec
หน้าแรก > เกี่ยวกับ สศค. > ข้อมูลองค์กร > ประกาศราคากลาง ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง >

เนื้อหาหลัก

 Untitled Document
107 เนื้อหา  
 
ราคากลาง จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ปีงบประมาณ 2561 (23 ส.ค. 2560)
ราคากลาง เช่าอาคารเพื่อใช้เป็นสำนักงานของสำนักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน ปีงบประมาณ 2561 (23 ส.ค. 2560)
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์สนับสนุนระบบสารสนเทศสถาบันการเงินและสถาและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ 2561 (23 ส.ค. 2560)
ราคากลาง จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบสารสนเทศภายใน (Back Office) ปีงบประมาณ 2561 (23 ส.ค. 2560)
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่าย (Infrastructure) ของ สพช . ปีงบประมาณ 2561 (23 ส.ค. 2560)
ราคากลาง จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบความปลอดภัยด้านสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2561 (23 ส.ค. 2560)
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่่ายเพิ่มเติม ปีงบประมาณ 2561 (23 ส.ค. 2560)
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์บริหารการจัดการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตแบบปลอดภัย ปีงบประมาณ 2561 (23 ส.ค. 2560)
จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล Log File (23 ส.ค. 2560)
ราคากลาง จ้างบำรุงรักษาและซ่่อมแซมแก้ไขระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ 2561 (23 ส.ค. 2560)
ราคากลาง บำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ ปีงบประมาณ 2561 (23 ส.ค. 2560)
ราคากลาง จ้างบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟของห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2561 (23 ส.ค. 2560)
ราคากลาง จ้างบำรุงรักษาภูมิทัศน์ ปีงบประมาณ 2561 (23 ส.ค. 2560)
ราคากลาง จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ ปีงบประมาณ 2561 (23 ส.ค. 2560)
ราคากลาง จ้างบริการจัดเก็บเอกสารของ สศค ปีงบประมาณ 2561 (23 ส.ค. 2560)
ราคากลาง บริการฐานข้อมูล CEIC ปีงบประมาณ 2561 (23 ส.ค. 2560)
ราคากลาง บริการฐานข้อมูล Reuter ปีงบประมาณ 2561 (23 ส.ค. 2560)
ราคากลาง จ้างรักษาความปลอดภัยอาคาร ปีงบประมาณ 2561 (23 ส.ค. 2560)
ราคากลาง บำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบปรับอากาศของ สศค. ปีงบประมาณ 2561 (23 ส.ค. 2560)
ราคากลาง ปรับปรุงระบบ e-mail ปีงบประมาณ 2561 (23 ส.ค. 2560)
ราคากลาง ทำความสะอาดอาคาร ปีงบประมาณ 2561 (23 ส.ค. 2560)
ราคากลาง เช่าบริการเชื่อมต่อ อินเตอร์เน็ต ปีงบประมาณ 2561 (23 ส.ค. 2560)
ราคากลาง ซื้อเครื่องออกกำลังกาย (ลู่วิ่งสายพาน) (23 ส.ค. 2560)
ราคากลาง จ้างจัดงานพิธีลงนามสวัสดิการแห่งรัฐ (23 ส.ค. 2560)
ราคากลาง ทำวีดิทัศน์หนี้นอกระบบ (23 ส.ค. 2560)
 
หน้าที่ : 1 2 3 4 5

GFS FI&SFI FPO mail FPO Info สหกรณ์ออมทรัพย์ สศค. ศูนย์ปฏิบัติการใสสะอาด สลิปเงินเดือน FPO Twitter Facebook PMQA พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ มติ ครม. 1359 ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ สำนักนโยบายการออมและการลงทุน ข้อมูลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ(SFIs) การให้ความรู้ทางการเงิน ประชุม 3 M DPIS ประกาศราคากลาง  ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สมัครงาน ชมรมอดีตข้าราชการ สศค. การจัดทำความตกลง FATCA เว็บไซต์แนะนำ จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน แถลงผลงาน รอบ 6 เดือน การไปปฏิบัติงานต่างประเทศ deposit โปรแกรม IRR