ปุ่มเปลี่ยนการแสดงผล

เปลี่ยนขนาดตัวหนังสือ

ตัวหนังสือขนาดเล็กลง ตัวหนังสือขนาดปกติ ตัวหนังสือขนาดใหญ่ขึ้น

เปลี่ยนสีตัวอักษรและสีพื้นหลัง

ตัวหนังสือเหลืองพื้นดำ ตัวหนังสือและพื้นหลังปกติ ตัวหนังสือขาวพื้นดำ

เปลี่ยนภาษา

 English

เมนูหลักแบบแฟลช
My Blog
My Playlists


ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์
FPO Junior Camp
FIS Mail
เครือข่ายวายุภักษ์
E-Learning
sec
หน้าแรก > หน่วยงาน สศค. > ที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลังในต่างประเทศ > ที่ปรึกษาอาวุโส สำนักงานกรรมการบริหารประจำกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ธนาคารโลก กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. >

เนื้อหาหลัก

 Untitled Document
ที่ปรึกษาอาวุโส สำนักงานกรรมการบริหารประจำกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ธนาคารโลก กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

นางณัฐยา อัชฌากรลักษณ์
ที่ปรึกษาอาวุโส  สำนักงานกรรมการบริหารประจำกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
            ธนาคารโลก กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา  

Mrs. Nuttaya Achakornlak
Senior Advisor to Executive Director
Southeast Asia  The World Bank

address: 

 

1818 H Street, NW
MC13-175
Washington, DC 20433  USA
   
 
    phone:  +1 202-458-5694
          fax: +1 202-477-4116
     email:   nachakornlak@worldbank.org

 

                                      
    
                       

   

GFS FI&SFI FPO mail FPO Info สหกรณ์ออมทรัพย์ สศค. ศูนย์ปฏิบัติการใสสะอาด สลิปเงินเดือน FPO Twitter Facebook PMQA พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ มติ ครม. 1359 ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ สำนักนโยบายการออมและการลงทุน ข้อมูลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ(SFIs) การให้ความรู้ทางการเงิน ประชุม 3 M DPIS ประกาศราคากลาง  ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สมัครงาน ชมรมอดีตข้าราชการ สศค. การจัดทำความตกลง FATCA เว็บไซต์แนะนำ จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน แถลงผลงาน รอบ 6 เดือน การไปปฏิบัติงานต่างประเทศ deposit โปรแกรม IRR