ปุ่มเปลี่ยนการแสดงผล

เปลี่ยนขนาดตัวหนังสือ

ตัวหนังสือขนาดเล็กลง ตัวหนังสือขนาดปกติ ตัวหนังสือขนาดใหญ่ขึ้น

เปลี่ยนสีตัวอักษรและสีพื้นหลัง

ตัวหนังสือเหลืองพื้นดำ ตัวหนังสือและพื้นหลังปกติ ตัวหนังสือขาวพื้นดำ

เปลี่ยนภาษา

 English

เมนูหลักแบบแฟลช
My Blog
My Playlists


ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์
FPO Junior Camp
FIS Mail
เครือข่ายวายุภักษ์
E-Learning
sec
หน้าแรก > รายงานเศรษฐกิจ > สถานการณ์ด้านการคลัง > ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาล >

เนื้อหาหลัก

บทความวิเคราะห์ข้อมูลและรายงานเศรษฐกิจ การคลัง การเงิน การออมและการลงทุน
 Untitled Document
97 เนื้อหา  
 
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิปี งบประมาณ 2560 (25 ต.ค. 2560)
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 11 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560 (5 ต.ค. 2560)
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 10 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560 (4 ก.ย. 2560)
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560 (2 ส.ค. 2560)
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560 (4 ก.ค. 2560)
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 7 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560 (29 พ.ค. 2560)
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2560 (15 พ.ค. 2560)
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560 (24 เม.ย. 2560)
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560 (24 เม.ย. 2560)
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วงไตรมาสแรกของปี งบประมาณ 2560 (8 ก.พ. 2560)
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560 (28 ธ.ค. 2559)
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิเดือนตุลาคม 2559 (16 พ.ย. 2559)
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลปีงบประมาณ 2559 (ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559) (ต.ค. 2559) (19 ต.ค. 2559)
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 11 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2559 (22 ก.ย. 2559)
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 10 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2559 (2 ก.ย. 2559)
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2559 (3 ส.ค. 2559)
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2559 (29 มิ.ย. 2559)
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 7 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2559 (6 มิ.ย. 2559)
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2559 (6 มิ.ย. 2559)
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2559 (6 มิ.ย. 2559)
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2559 (3 มี.ค. 2559)
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2559 (3 มี.ค. 2559)
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลในช่วง 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2559 (ธ.ค. 2558) (24 ธ.ค. 2558)
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลเดือนตุลาคม 2558 (พ.ย. 2558) (24 ธ.ค. 2558)
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลปีงบประมาณ 2558 (ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558) (ต.ค. 2558) (24 ธ.ค. 2558)
 
หน้าที่ : 1 2 3 4

GFS FI&SFI FPO mail FPO Info สหกรณ์ออมทรัพย์ สศค. ศูนย์ปฏิบัติการใสสะอาด สลิปเงินเดือน FPO Twitter Facebook PMQA พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ มติ ครม. 1359 ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ สำนักนโยบายการออมและการลงทุน ข้อมูลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ(SFIs) การให้ความรู้ทางการเงิน ประชุม 3 M DPIS ประกาศราคากลาง  ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สมัครงาน ชมรมอดีตข้าราชการ สศค. การจัดทำความตกลง FATCA เว็บไซต์แนะนำ จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน แถลงผลงาน รอบ 6 เดือน การไปปฏิบัติงานต่างประเทศ deposit โปรแกรม IRR