ปุ่มเปลี่ยนการแสดงผล

เปลี่ยนขนาดตัวหนังสือ

ตัวหนังสือขนาดเล็กลง ตัวหนังสือขนาดปกติ ตัวหนังสือขนาดใหญ่ขึ้น

เปลี่ยนสีตัวอักษรและสีพื้นหลัง

ตัวหนังสือเหลืองพื้นดำ ตัวหนังสือและพื้นหลังปกติ ตัวหนังสือขาวพื้นดำ

เปลี่ยนภาษา

 English

เมนูหลักแบบแฟลช
My Blog
My Playlists


ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์
FPO Junior Camp
FIS Mail
เครือข่ายวายุภักษ์
E-Learning
sec
หน้าแรก > หน่วยงาน สศค. > ที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลังในต่างประเทศ > ที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลังในต่างประเทศ-กรุงโตเกียว > อัครราชฑูตที่ปรึกษา >

เนื้อหาหลัก

 Untitled Document
ที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลัง ประจำกรุงโตเกียว

 

 

นายกิตติพงศ์  อภิบาลศรี
 อัครราชทูตที่ปรึกษา
 Mr.Kittipong  Apibalsri
 (Minister-counsellor)

 สำนักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลัง ประจำกรุงโตเกียว
 Office of Economic & Financial Affairs Royal Thai
 Embassy Tokyo

E-Mail : kittipong@mof.go.th

 

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการเศรษฐกิจ)

สังกัด กลุ่มที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลังในต่างประเทศ

วันดำรงตำแหน่งอัครราชการฑูตที่ปรึกษา 19 เมษายน 2553

 

   

GFS FI&SFI FPO mail FPO Info สหกรณ์ออมทรัพย์ สศค. ศูนย์ปฏิบัติการใสสะอาด สลิปเงินเดือน FPO Twitter Facebook PMQA พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ มติ ครม. 1359 ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ สำนักนโยบายการออมและการลงทุน ข้อมูลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ(SFIs) การให้ความรู้ทางการเงิน ประชุม 3 M DPIS ประกาศราคากลาง  ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สมัครงาน ชมรมอดีตข้าราชการ สศค. การจัดทำความตกลง FATCA เว็บไซต์แนะนำ จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน แถลงผลงาน รอบ 6 เดือน การไปปฏิบัติงานต่างประเทศ deposit โปรแกรม IRR