ปุ่มเปลี่ยนการแสดงผล

เปลี่ยนขนาดตัวหนังสือ

ตัวหนังสือขนาดเล็กลง ตัวหนังสือขนาดปกติ ตัวหนังสือขนาดใหญ่ขึ้น

เปลี่ยนสีตัวอักษรและสีพื้นหลัง

ตัวหนังสือเหลืองพื้นดำ ตัวหนังสือและพื้นหลังปกติ ตัวหนังสือขาวพื้นดำ

เปลี่ยนภาษา

 English

เมนูหลักแบบแฟลช
เมนูไซด์บาร์My Blog
My Playlists


ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์
FPO Junior Camp
FIS Mail
เครือข่ายวายุภักษ์
E-Learning
sec
หน้าแรก > หน่วยงาน สศค. > สำนักกฏหมาย > กฏหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง > ประกาศ > ออกตามความพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. 2501 >

เนื้อหาหลัก

 Untitled Document
10 เนื้อหา  
 
ประกาศกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ความในมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติเงินตรา พุทธศักราช 2471 (14 ก.ย. 2552)
ประกาศกระทรวงพระคลังมหาสมบัติตามความในมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติเงินตรา พุทธศักราช 2471 ที่ได้แก้ไขตามพระราชบัญญัติเงินตราแก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2475 (14 ก.ย. 2552)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ปรับปรุงระบบการแลกเปลี่ยนเงินตรา (14 ก.ย. 2552)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลักษณะ สี และขนาดธนบัตรชนิดราคา 100 บาท แบบใหม่ที่จะนำออกใช้ (14 ก.ย. 2552)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลักษณะ สี และขนาดธนบัตรชนิดราคา 1000 บาท แบบใหม่ที่จะนำออกใช้ (14 ก.ย. 2552)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลักษณะ สี และขนาดธนบัตรชนิดราคา 1000 บาท ที่จะนำออกใช้ (14 ก.ย. 2552)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลักษณะ สี และขนาดธนบัตรชนิดราคา 500000 บาท ที่จะนำออกใช้ (14 ก.ย. 2552)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลักษณะ สี และขนาดธนบัตรชนิดราคา 500 บาท แบบใหม่ที่จะนำออกใช้ (14 ก.ย. 2552)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลักษณะ สี และขนาดธนบัตรชนิดราคา 50 บาท แบบปรับปรุงที่จะนำออกใช้ (14 ก.ย. 2552)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลักษณะ สี และขนาดธนบัตรชนิดราคา 100 บาท ที่จะนำออกใช้ (14 ก.ย. 2552)
 

GFS FI&SFI FPO mail FPO Info สหกรณ์ออมทรัพย์ สศค. ศูนย์ปฏิบัติการใสสะอาด สลิปเงินเดือน FPO Twitter Facebook PMQA พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ มติ ครม. 1359 ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ สำนักนโยบายการออมและการลงทุน ข้อมูลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ(SFIs) การให้ความรู้ทางการเงิน ประชุม 3 M DPIS ประกาศราคากลาง  ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สมัครงาน ชมรมอดีตข้าราชการ สศค. การจัดทำความตกลง FATCA เว็บไซต์แนะนำ จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน แถลงผลงาน รอบ 6 เดือน การไปปฏิบัติงานต่างประเทศ deposit โปรแกรม IRR