ปุ่มเปลี่ยนการแสดงผล

เปลี่ยนขนาดตัวหนังสือ

ตัวหนังสือขนาดเล็กลง ตัวหนังสือขนาดปกติ ตัวหนังสือขนาดใหญ่ขึ้น

เปลี่ยนสีตัวอักษรและสีพื้นหลัง

ตัวหนังสือเหลืองพื้นดำ ตัวหนังสือและพื้นหลังปกติ ตัวหนังสือขาวพื้นดำ

เปลี่ยนภาษา

 English

เมนูหลักแบบแฟลช
เมนูไซด์บาร์My Blog
My Playlists


ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์
FPO Junior Camp
FIS Mail
เครือข่ายวายุภักษ์
E-Learning
sec
หน้าแรก > หน่วยงาน สศค. > สำนักกฏหมาย > กฏหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง > กฎกระทรวง > ออกตามความพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. 2501 >

เนื้อหาหลัก

 Untitled Document
7 เนื้อหา  
 
กฎเสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ว่าด้วยการจำหน่ายธนบัตร พุทธศักราช 2471 (14 ก.ย. 2552)
กฎกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายค่าแห่งธนบัตรชำรุด พุทธศักราช 2480 (14 ก.ย. 2552)
กฎกระทรวงการคลัง ออกตามความในพระราชบัญญัติเงินตรา พุทธศักราช 2471 (ฉบับที่ 2) (14 ก.ย. 2552)
กฎกระทรวงการคลัง ออกตามความในพระราชบัญญัติเงินตรา ในภาวะฉุกเฉิน พุทธศักราช 2484 (ฉบับที่ 4) (14 ก.ย. 2552)
กฎกระทรวงการคลัง ออกตามความในพระราชบัญญัติเงินตรา พุทธศักราช 2471 (ฉบับที่ 3) (14 ก.ย. 2552)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2490) ว่าด้วยการจ่ายค่าแห่งธนบัตรชำรุด ออกตามความในพระราชบัญญัติเงินตรา พุทธศักราช 2471 (14 ก.ย. 2552)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2500) ว่าด้วยการจ่ายค่าแห่งธนบัตรชำรุด ออกตามความในพระราชบัญญัติเงินตรา พุทธศักราช 2471 (14 ก.ย. 2552)
 

GFS FI&SFI FPO mail FPO Info สหกรณ์ออมทรัพย์ สศค. ศูนย์ปฏิบัติการใสสะอาด สลิปเงินเดือน FPO Twitter Facebook PMQA พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ มติ ครม. 1359 ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ สำนักนโยบายการออมและการลงทุน ข้อมูลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ(SFIs) การให้ความรู้ทางการเงิน ประชุม 3 M DPIS ประกาศราคากลาง  ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สมัครงาน ชมรมอดีตข้าราชการ สศค. การจัดทำความตกลง FATCA เว็บไซต์แนะนำ จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน แถลงผลงาน รอบ 6 เดือน การไปปฏิบัติงานต่างประเทศ deposit โปรแกรม IRR