ปุ่มเปลี่ยนการแสดงผล

เปลี่ยนขนาดตัวหนังสือ

ตัวหนังสือขนาดเล็กลง ตัวหนังสือขนาดปกติ ตัวหนังสือขนาดใหญ่ขึ้น

เปลี่ยนสีตัวอักษรและสีพื้นหลัง

ตัวหนังสือเหลืองพื้นดำ ตัวหนังสือและพื้นหลังปกติ ตัวหนังสือขาวพื้นดำ

เปลี่ยนภาษา

 English

เมนูหลักแบบแฟลช
My Blog
My Playlists


ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์
FPO Junior Camp
FIS Mail
เครือข่ายวายุภักษ์
E-Learning
sec
หน้าแรก > หน่วยงาน สศค. > สำนักกฏหมาย > สถานะคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบ > คดีถึงที่สุด >

เนื้อหาหลัก

 Untitled Document
คดีถึงที่สุด

คดีถึงที่สุด

ลำดับที่ คู่ความ ฐานความผิด สถานะ สิ่งที่ดำเนินการต่อไป

1.

บริษัทวิริยะประกันภัย โจทก์ 

กระทรวงการคลัง กับพวก จำเลย

ผิดสัญญา ตั๋วเงิน ค้ำประกัน และเรียกค่าเสียหาย จำนวน 42,760,000 บาท คดีถึงที่สุดแล้ว  

2.

บริษัทเงินทุนวชิระธนทุน จำกัด โจทก์

กระทรวงการคลัง กับพวก จำเลย

เพิกถอนการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คดีถึงที่สุด โดยได้มีการประนีประนอมยอมความกันระหว่างคู่ความ  

3.

นายชัยวัฒน์ ติกคณารักษ์ โจทก์

กระทรวงการคลัง กับพวก จำเลย

ขอให้เปลี่ยนตั๋วสัญญาใช้เงินตามประกาศกระทรวงการคลัง จำนวน 100,000 บาท คดีถึงที่สุด โดยศาลฎีกาพิพากษายกฟ้องโจทก์ และให้โจทก์ใช้ค่าทนายความแทนจำเลย  

4.

นายทวีชัย มหาธนรัตน์ กับพวก โจทก์

กระทรวงการคลัง จำเลย

สัญญา คดีถึงที่สุด โดยศาลฎีกาพิพากษายกฟ้องโจทก์ และให้โจทก์ใช้ค่าทนายความแทนจำเลย  

5.

กระทรวงการคลัง โจทก์

  นางสาวพูนสุข เทพวงษ์ จำเลย

ผิดสัญญาประนีประนอมยอมความ เรียกให้ชำระค่าเสียหาย จำนวน 56,444 บาท คดีถึงที่สุดแล้ว แต่ไม่ สามารถติดต่อกับจำเลยได้ ออกหมายบังคับคดีแล้ว ดำเนินการสืบทรัพย์จำเลยและประสานงานกับเจ้าพนักงานบังคับคดีในการนำทรัพย์ออกขายทอดตลาด
6.
นางมณีรัตน์ ติกคณารักษ์ โจทก์

กระทรวงการคลังกับพวก จำเลย

ขอให้เปลี่ยนตั๋วสัญญาใช้เงินตามประกาศกระทรวงการคลัง จำนวน 113,229 บาท คดีถึงที่สุดแล้ว  
7.

 

คุณหญิงกานดา เตชะไพบูลย์กับพวก โจทก์

กระทรวงการคลัง กับพวก จำเลย

ละเมิด เรียกค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน จำนวน 3,000,000,000 บาท คดีถึงที่สุดแล้ว  
8.

นางแสงรวง อินทรากุล โจทก์์


ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำเลยที่ 1
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จำเลยที่ 2

เรื่องผิดสัญญา คดีถึงที่สุดแล้ว โจทก์ขอถอนฟ้อง ศาลสั่งจำหน่ายคดีออกจากสารบบความ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2549  

9.

บริษัท ที พี พี แมเนจเมนท์ จำกัด โจทก์

กระทรวงการคลัง        กับพวก จำเลย
ผิดสัญญา ตั๋วเงิน ค้ำประกัน และเรียกค่าเสียหาย จำนวน 48,733,859 บาท คดีถึงที่สุดแล้ว  

10.

บริษัท เอส เค เอ็ม เคมีคอล จำกัด โจทก์

กระทรวงการคลัง        กับพวก จำเลย
ผิดสัญญา ตั๋วเงิน ค้ำประกัน และเรียกค่าเสียหาย จำนวน 163,347,997.50 บาท ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นให้ยกฟ้อง ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ  

11.

นางฐิติมา เพ็ชรมีศรี ผู้ฟ้องคดี

อ.ก.พ. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ผู้ถูกฟ้องที่ 1
ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ผู้ถูกฟ้องที่ 2

 

เรื่อง ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการคัดเลือกและประเมินบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 ศาลปกครองกลางมีคำสั่งยกฟ้อง  

12.

บริษัท เงินทุนวชิระธนทุน จำกัด โจทก์

ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง จำเลย
 

เรื่อง เพิกถอนการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นให้ยกฟ้อง โจทก์ไม่ฎีกา  
 
   

GFS FI&SFI FPO mail FPO Info สหกรณ์ออมทรัพย์ สศค. ศูนย์ปฏิบัติการใสสะอาด สลิปเงินเดือน FPO Twitter Facebook PMQA พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ มติ ครม. 1359 ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ สำนักนโยบายการออมและการลงทุน ข้อมูลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ(SFIs) การให้ความรู้ทางการเงิน ประชุม 3 M DPIS ประกาศราคากลาง  ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สมัครงาน ชมรมอดีตข้าราชการ สศค. การจัดทำความตกลง FATCA เว็บไซต์แนะนำ จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน แถลงผลงาน รอบ 6 เดือน การไปปฏิบัติงานต่างประเทศ deposit โปรแกรม IRR