ปุ่มเปลี่ยนการแสดงผล

เปลี่ยนขนาดตัวหนังสือ

ตัวหนังสือขนาดเล็กลง ตัวหนังสือขนาดปกติ ตัวหนังสือขนาดใหญ่ขึ้น

เปลี่ยนสีตัวอักษรและสีพื้นหลัง

ตัวหนังสือเหลืองพื้นดำ ตัวหนังสือและพื้นหลังปกติ ตัวหนังสือขาวพื้นดำ

เปลี่ยนภาษา

 English

เมนูหลักแบบแฟลช
My Blog
My Playlists


ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์
FPO Junior Camp
FIS Mail
เครือข่ายวายุภักษ์
E-Learning
sec
หน้าแรก > หน่วยงาน สศค. > ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ > ส่วนนโยบายสารสนเทศและพัฒนาฐานข้อมูล >

เนื้อหาหลัก

 Untitled Document
ส่วนนโยบายสารสนเทศและพัฒนาฐานข้อมูล

ส่วนนโยบายสารสนเทศและพัฒนาฐานข้อมูล
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
นายนิติสิริ ประสาทกุล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวณาตยา เด่นพงษ์สันต์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
นางอรพินท์ ศิริเขียว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
นายอนุรักษ์ ยิ้มกลั่น นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
นายสุขุมภัทร จุฬุวรรณ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นางสาวพิมลชญา สุขโข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นายมานิมพันธุ์ เทียมเมฆ นักจัดการงานทั่วไป
นายกรวี แสงมาน นักจัดการงานทั่วไป
นายวีรภัทร ม่วงสมัย  
นายทวีสันต์ สุนทรกรัณย์  
นางสาวสุภัสสร ศรีสุวรรณ์  
นางสาวสุชาดา อินทรชิต  
นางสาวชมพูนุท เนินพรหม  
นางสาวภัสสร มาลาพันธ์  

 

   

GFS FI&SFI FPO mail FPO Info สหกรณ์ออมทรัพย์ สศค. ศูนย์ปฏิบัติการใสสะอาด สลิปเงินเดือน FPO Twitter Facebook PMQA พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ มติ ครม. 1359 ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ สำนักนโยบายการออมและการลงทุน ข้อมูลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ(SFIs) การให้ความรู้ทางการเงิน ประชุม 3 M DPIS ประกาศราคากลาง  ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สมัครงาน ชมรมอดีตข้าราชการ สศค. การจัดทำความตกลง FATCA เว็บไซต์แนะนำ จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน แถลงผลงาน รอบ 6 เดือน การไปปฏิบัติงานต่างประเทศ deposit โปรแกรม IRR