ปุ่มเปลี่ยนการแสดงผล

เปลี่ยนขนาดตัวหนังสือ

ตัวหนังสือขนาดเล็กลง ตัวหนังสือขนาดปกติ ตัวหนังสือขนาดใหญ่ขึ้น

เปลี่ยนสีตัวอักษรและสีพื้นหลัง

ตัวหนังสือเหลืองพื้นดำ ตัวหนังสือและพื้นหลังปกติ ตัวหนังสือขาวพื้นดำ

เปลี่ยนภาษา

 English

เมนูหลักแบบแฟลช
My Blog
My Playlists


ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์
FPO Junior Camp
FIS Mail
เครือข่ายวายุภักษ์
E-Learning
sec
หน้าแรก > หน่วยงาน สศค. > สำนักนโยบายระบบการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน > คำถามน่าสนใจ >

เนื้อหาหลัก

 Untitled Document
คำถามที่น่าสนใจ

คำถามที่น่าสนใจ
ตาม พรบ. การดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ.2551
 

  1. ประชาชนได้ประโยชน์อะไรจากกฎหมายนี้
  2. กฎหมายฉบับนี้มีความจำเป็นเร่งด่วนอย่างไร
  3. ทำไมในเบื้องต้นถึงให้เฉพาะสถาบันการเงินเป็นผู้มีสิทธิในการขอใบอนุญาตประกอบกิจการ
  4. ทำไมบัญชีดูแลผลประโยชน์ต้องได้รับความคุ้มครองในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์หรือสถาบันการเงินที่รับเปิดบัญชีดูแลผลประโยชน์ล้มละลาย
  5. ทำไมต้องมีคณะกรรมการเพื่อกำกับดูแลการประกอบกิจการการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา
  6. ในประเทศอื่นๆ มีกฎหมาย Escrow เช่นเดียวกันกับกฎหมายที่ยกร่างในครั้งนี้หรือไม่
  7. ทำไมในบางประเทศไม่จำเป็นต้องมีกฎหมาย Escrow

 

 

 

 

 

  


 

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6 พญาไท กรุงเทพฯ 10400
   

GFS FI&SFI FPO mail FPO Info สหกรณ์ออมทรัพย์ สศค. ศูนย์ปฏิบัติการใสสะอาด สลิปเงินเดือน FPO Twitter Facebook PMQA พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ มติ ครม. 1359 ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ สำนักนโยบายการออมและการลงทุน ข้อมูลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ(SFIs) การให้ความรู้ทางการเงิน ประชุม 3 M DPIS ประกาศราคากลาง  ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สมัครงาน ชมรมอดีตข้าราชการ สศค. การจัดทำความตกลง FATCA เว็บไซต์แนะนำ จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน แถลงผลงาน รอบ 6 เดือน การไปปฏิบัติงานต่างประเทศ deposit โปรแกรม IRR