ปุ่มเปลี่ยนการแสดงผล

เปลี่ยนขนาดตัวหนังสือ

ตัวหนังสือขนาดเล็กลง ตัวหนังสือขนาดปกติ ตัวหนังสือขนาดใหญ่ขึ้น

เปลี่ยนสีตัวอักษรและสีพื้นหลัง

ตัวหนังสือเหลืองพื้นดำ ตัวหนังสือและพื้นหลังปกติ ตัวหนังสือขาวพื้นดำ

เปลี่ยนภาษา

 English

เมนูหลักแบบแฟลช
My Blog
My Playlists


ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์
FPO Junior Camp
FIS Mail
เครือข่ายวายุภักษ์
E-Learning
sec
หน้าแรก > หน่วยงาน สศค. > สำนักนโยบายการคลัง > ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะฯ >

เนื้อหาหลัก

 Untitled Document
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ

 

 

 

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
 นายสิทธิรัตน์ ดรงคมาศ(รักษาการ)
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและระบบการคลัง
 นายศรพล ตุลยะเสถียร

ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนานโยบายการคลังท้องถิ่น

 

รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเครื่องมือทางการคลัง /

ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ

เครื่องมือทางการคลัง

 

 

 

 

 

   

GFS FI&SFI FPO mail FPO Info สหกรณ์ออมทรัพย์ สศค. ศูนย์ปฏิบัติการใสสะอาด สลิปเงินเดือน FPO Twitter Facebook PMQA พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ มติ ครม. 1359 ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ สำนักนโยบายการออมและการลงทุน ข้อมูลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ(SFIs) การให้ความรู้ทางการเงิน ประชุม 3 M DPIS ประกาศราคากลาง  ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สมัครงาน ชมรมอดีตข้าราชการ สศค. การจัดทำความตกลง FATCA เว็บไซต์แนะนำ จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน แถลงผลงาน รอบ 6 เดือน การไปปฏิบัติงานต่างประเทศ deposit โปรแกรม IRR