ปุ่มเปลี่ยนการแสดงผล

เปลี่ยนขนาดตัวหนังสือ

ตัวหนังสือขนาดเล็กลง ตัวหนังสือขนาดปกติ ตัวหนังสือขนาดใหญ่ขึ้น

เปลี่ยนสีตัวอักษรและสีพื้นหลัง

ตัวหนังสือเหลืองพื้นดำ ตัวหนังสือและพื้นหลังปกติ ตัวหนังสือขาวพื้นดำ

เปลี่ยนภาษา

 English

เมนูหลักแบบแฟลช
My Blog
My Playlists


ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์
FPO Junior Camp
FIS Mail
เครือข่ายวายุภักษ์
E-Learning
sec
หน้าแรก > ข้อมูลเศรษฐกิจ > ข้อมูลการคลังภาครัฐบาล > รายจ่ายรัฐบาล >

เนื้อหาหลัก

Untitled Document
โครงสร้างงบประมาณ
   
 เอกสารประกอบ
วันที่สร้าง: 18 ส.ค. 2552 17:47:10
วันที่แก้ไขล่าสุด: 29 ส.ค. 2554 10:58:29
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
   
 เอกสารประกอบ
วันที่สร้าง: 18 ส.ค. 2552 17:47:47
วันที่แก้ไขล่าสุด: 27 ก.ย. 2554 15:39:39
รายงานสรุปภาพรวมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามกระทรวง
   
 เอกสารประกอบ
วันที่สร้าง: 18 ส.ค. 2552 17:48:21
วันที่แก้ไขล่าสุด: 19 มี.ค. 2553 01:59:30
รายงานสรุปภาพรวมการเบิกจ่ายเงินงบประจำ จำแนกตามกระทรวง
   
 เอกสารประกอบ
วันที่สร้าง: 18 ส.ค. 2552 17:49:44
วันที่แก้ไขล่าสุด: 19 มี.ค. 2553 02:00:00
รายงานสรุปภาพรวมการเบิกจ่ายเงินงบลงทุน จำแนกตามกระทรวง
   
 เอกสารประกอบ
วันที่สร้าง: 18 ส.ค. 2552 17:50:32
วันที่แก้ไขล่าสุด: 19 มี.ค. 2553 02:00:45
รายงานสรุปภาพรวมการเบิกจ่ายเงินงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ จำแนกตามกระทรวง
   
 เอกสารประกอบ
วันที่สร้าง: 18 ส.ค. 2552 17:51:13
วันที่แก้ไขล่าสุด: 19 มี.ค. 2553 02:01:14
การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
   
 เอกสารประกอบ
วันที่สร้าง: 18 ส.ค. 2552 17:51:54
วันที่แก้ไขล่าสุด: 19 มี.ค. 2553 02:01:49
รายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
   
 เอกสารประกอบ
วันที่สร้าง: 18 ส.ค. 2552 17:52:27
วันที่แก้ไขล่าสุด: 19 มี.ค. 2553 02:02:34

GFS FI&SFI FPO mail FPO Info สหกรณ์ออมทรัพย์ สศค. ศูนย์ปฏิบัติการใสสะอาด สลิปเงินเดือน FPO Twitter Facebook PMQA พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ มติ ครม. 1359 ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ สำนักนโยบายการออมและการลงทุน ข้อมูลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ(SFIs) การให้ความรู้ทางการเงิน ประชุม 3 M DPIS ประกาศราคากลาง  ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สมัครงาน ชมรมอดีตข้าราชการ สศค. การจัดทำความตกลง FATCA เว็บไซต์แนะนำ จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน แถลงผลงาน รอบ 6 เดือน การไปปฏิบัติงานต่างประเทศ deposit โปรแกรม IRR