ปุ่มเปลี่ยนการแสดงผล

เปลี่ยนขนาดตัวหนังสือ

ตัวหนังสือขนาดเล็กลง ตัวหนังสือขนาดปกติ ตัวหนังสือขนาดใหญ่ขึ้น

เปลี่ยนสีตัวอักษรและสีพื้นหลัง

ตัวหนังสือเหลืองพื้นดำ ตัวหนังสือและพื้นหลังปกติ ตัวหนังสือขาวพื้นดำ

เปลี่ยนภาษา

 English

เมนูหลักแบบแฟลช
My Blog
My Playlists


ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์
FPO Junior Camp
FIS Mail
เครือข่ายวายุภักษ์
E-Learning
sec
หน้าแรก > เกี่ยวกับ สศค. > ข้อมูลองค์กร > แผนปฏิบัติราชการ > แผนปฏิบัติราชการกระทรวงการคลัง >

เนื้อหาหลัก

 Untitled Document
แผนปฏิบัติการของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2552 ที่ผูกพันกับสำนักงานประมาณ

   
แผนปฏิบัติราชการปี 2555 - 2559 และแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2554

   
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงการคลัง

   
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงการคลัง_สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

   
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี พ.ศ. 2552 – 2555 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

   
แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2552

   

GFS FI&SFI FPO mail FPO Info สหกรณ์ออมทรัพย์ สศค. ศูนย์ปฏิบัติการใสสะอาด สลิปเงินเดือน FPO Twitter Facebook PMQA พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ มติ ครม. 1359 ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ สำนักนโยบายการออมและการลงทุน ข้อมูลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ(SFIs) การให้ความรู้ทางการเงิน ประชุม 3 M DPIS ประกาศราคากลาง  ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สมัครงาน ชมรมอดีตข้าราชการ สศค. การจัดทำความตกลง FATCA เว็บไซต์แนะนำ จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน แถลงผลงาน รอบ 6 เดือน การไปปฏิบัติงานต่างประเทศ deposit โปรแกรม IRR