ปุ่มเปลี่ยนการแสดงผล

เปลี่ยนขนาดตัวหนังสือ

ตัวหนังสือขนาดเล็กลง ตัวหนังสือขนาดปกติ ตัวหนังสือขนาดใหญ่ขึ้น

เปลี่ยนสีตัวอักษรและสีพื้นหลัง

ตัวหนังสือเหลืองพื้นดำ ตัวหนังสือและพื้นหลังปกติ ตัวหนังสือขาวพื้นดำ

เปลี่ยนภาษา

 English

เมนูหลักแบบแฟลช
เมนูไซด์บาร์My Blog
My Playlists


ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์
FPO Junior Camp
FIS Mail
เครือข่ายวายุภักษ์
E-Learning
sec
หน้าแรก > เกี่ยวกับ สศค. > FAQ > คำถามเกี่ยวกับสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค และระหว่างประเทศ >

เนื้อหาหลัก

 Untitled Document
21 เนื้อหา  
 
ในกรอบความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการด้านการเงิน ภายใต้กรอบองค์การการค้าโลกนั้น มีสาระสำคัญ ความคืบหน้าของการดำเนินการ และประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับคืออะไร (11 ม.ค. 2549)
ในกรอบความร่วมมือภายใต้กรอบอาเซม Asia-Europe Meeting (ASEM)นั้นสาระสำคัญ และประโยชน์ที่ประเทศไทย จะได้รับจากความร่วมมือดังกล่าวคืออะไร (11 ม.ค. 2549)
การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค 10 ณ จังหวัดภูเก็ต ในระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2546ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ นั้น สาระสำคัญ และประโยชน์ที่ประเทศไทย จะได้รับจากการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมดังกล่าวคืออะไร (11 ม.ค. 2549)
ในกรอบความร่วมมือภายใต้กรอบอาเซม Asia-Europe Meeting (ASEM)นั้นสาระสำคัญ และประโยชน์ที่ประเทศไทย จะได้รับจากความร่วมมือดังกล่าวคืออะไร (11 ม.ค. 2549)
การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค 10 ณ จังหวัดภูเก็ต ในระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2546ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ นั้น สาระสำคัญ และประโยชน์ที่ประเทศไทย จะได้รับจากการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมดังกล่าวคืออะไร (11 ม.ค. 2549)
ในกรอบความร่วมมือทางการเงินของอาเซียน และอาเซียน+3 นั้นสาระสำคัญ และประโยชน์ที่ประเทศไทย จะได้รับจากความร่วมมือดังกล่าวคืออะไร (11 ม.ค. 2549)
ประเทศไทยได้รับประโยชน์อะไรบ้าง จากการเข้าร่วมการประชุมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในกรอบการประชุมระหว่างประเทศต่างๆ (11 ม.ค. 2549)
บทบาทของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะ National AFTA Unit ของ ประเทศไทย (11 ม.ค. 2549)
มาตรการริเริ่มพัฒนาตลาดพันธบัตรเอเชียคืออะไร (11 ม.ค. 2549)
ประมาณการเศรษฐกิจไทยในปี 2548 ล่าสุดเป็นอย่างไร (11 ม.ค. 2549)
ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันเป็นอย่างไร (11 ม.ค. 2549)
บทบาทของกระทรวงการคลังกับธนาคารพัฒนาเอเชียมีความสำคัญอย่างไร (11 ม.ค. 2549)
เขตการค้าเสรี (Free Trade Are) หรือ FTA คืออะไร (11 ม.ค. 2549)
การให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรแก่ประเทศสมาชิกใหม่อาเซียน (ASEAN Integration System of Preferences : AISP) หมายถึงอะไร (11 ม.ค. 2549)
กองทุนพัฒนาเอเชียคืออะไร และประเทศไทยมีบทบาทอย่างไรในกองทุนพัฒนาเอเชีย (11 ม.ค. 2549)
การที่รัฐบาลเพิ่งจะยกเลิกการตรึงราคาน้ำมันดีเซลขายปลีกภายในประเทศมีข้อดีข้อเสียต่อเศรษฐกิจไทยอย่างไรบ้าง (11 ม.ค. 2549)
หลักการและเหตุผลหลักที่เป็นแนวคิดหลักในการผลักดันการดำเนินมาตรการริเริ่มพัฒนาตลาดพันธบัตรเอเชียคืออะไร (11 ม.ค. 2549)
ปัจจัยบวก-ลบ ภายในและภายนอกประเทศที่มีผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจของไทยในครึ่งหลังของปี 2548 มีอะไรบ้าง (11 ม.ค. 2549)
การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปคครั้งต่อไป จะจัดขึ้นที่ไหน เมื่อไหร่ (11 ม.ค. 2549)
การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปคครั้งที่ 12 ณ เมืองเจจู สาธารณรัฐเกาหลี สรุปผลเป็นอย่างไรบ้าง (11 ม.ค. 2549)
การบริโภครวม และ การลงทุนรวม ที่แท้จริง เป็นอย่างไร (11 ม.ค. 2549)
 

GFS FI&SFI FPO mail FPO Info สหกรณ์ออมทรัพย์ สศค. ศูนย์ปฏิบัติการใสสะอาด สลิปเงินเดือน FPO Twitter Facebook PMQA พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ มติ ครม. 1359 ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ สำนักนโยบายการออมและการลงทุน ข้อมูลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ(SFIs) การให้ความรู้ทางการเงิน ประชุม 3 M DPIS ประกาศราคากลาง  ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สมัครงาน ชมรมอดีตข้าราชการ สศค. การจัดทำความตกลง FATCA เว็บไซต์แนะนำ จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน แถลงผลงาน รอบ 6 เดือน การไปปฏิบัติงานต่างประเทศ deposit โปรแกรม IRR