ปุ่มเปลี่ยนการแสดงผล

เปลี่ยนขนาดตัวหนังสือ

ตัวหนังสือขนาดเล็กลง ตัวหนังสือขนาดปกติ ตัวหนังสือขนาดใหญ่ขึ้น

เปลี่ยนสีตัวอักษรและสีพื้นหลัง

ตัวหนังสือเหลืองพื้นดำ ตัวหนังสือและพื้นหลังปกติ ตัวหนังสือขาวพื้นดำ

เปลี่ยนภาษา

 English

เมนูหลักแบบแฟลช
My Blog
My Playlists


ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์
FPO Junior Camp
FIS Mail
เครือข่ายวายุภักษ์
E-Learning
sec
หน้าแรก > ประชาสัมพันธ์ >

เนื้อหาหลัก

 Untitled Document
2214 เนื้อหา  
 
นางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลังสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ร่วมพิธีมอบใบอนุญาตการประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์แก่ผู้ประกอบการในจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดใกล้เคียง และการมอบสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉินให้แก่ผู้มีรายได้น้อยที่มีปัญหาหนี้นอกระบบในจังหวัดสุพรรณบุรี (18 ก.ย. 2560)
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง - ร่วมแสดงความยินดี และร่วมทำบุญบูรณปฏิสังขรณ์พระธาตุท่าอุเทน จังหวัดนครพนม เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรเนื่องในงานวันคล้ายสถาปนาสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ครบรอบปีที่ 102 เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ.ห้องดำริอิศรานุวรรต อาคาร 2 ชั้น 2 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (18 ก.ย. 2560)
นายวโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กล่าวเปิดงานสัมมนา "2017 AZAP Finance Conference" ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ จัดโดย บจม. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 (15 ก.ย. 2560)
นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เข้าร่วมการเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของรัฐมนตรีว่ากการกระทรวงการคลังมาเลเซียคนที่สอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารชมรมธุรกิจกัวลาลัมเปอร์ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 สำนักปลัดกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 (15 ก.ย. 2560)
นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ได้เข้าร่วมการหารือทวิภาคีระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมทั้งปลัดกระทรวงการคลัง กับนาง Shamshad Akhtar เลขาธิการคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก ณ สำนักงานองค์การสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 (14 ก.ย. 2560)
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสิน ลงพื้นที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้ผู้ที่ลงทะเบียนในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ณ สวนสันติภาพ ถนนราชวิถี เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 (14 ก.ย. 2560)
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการการลงทุน กองทุนการออมแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2560 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 (14 ก.ย. 2560)
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณถนนด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 (14 ก.ย. 2560)
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง พร้อมด้วยนางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมแถลงข่าว เรื่อง การประกาศผลผู้ผ่านคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ โดยมีนายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธาน ณ ห้องแถลงข่าวกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 (13 ก.ย. 2560)
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กล่าวเปิดและปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ บทบาทกระทรวงการคลังเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ในงานอบรมหลักสูตร การวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาค เรื่อง เรียนรู้สู่กูรูเศรษฐกิจ รุ่นที่ 8: วิเคราะห์เศรษฐกิจและนโยบายอย่างไร...ให้ตอบโจทย์ธุรกิจ ยุค Thailand 4.0 จัดโดยสวัสดิการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ณ ห้อง Ballroom 1 ชั้น 5 โรงแรม S31 สุขุมวิท กรุงเทพฯ (13 ก.ย. 2560)
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นประธานประชุมคณะทำงานเพื่อเสนอแนะนโยบายและมาตรการภาครัฐเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 (12 ก.ย. 2560)
นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เข้าร่วมการหารือระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและคณะผู้บริหาร Sumitomo Mitsui Banking Cooperation (SMBC) ณ ห้องรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 (11 ก.ย. 2560)
นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ได้หารือเรื่องการฝึกอบรมของ Singapore Training Institutes กับ Mr. Stephanne Danninger, Director of Singapore Training Institutes ณ ห้องประชุม 302 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 (5 ก.ย. 2560)
นางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลังสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา เรื่อง การประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) ณ โรงแรมรอยัลนาคารา อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 (5 ก.ย. 2560)
นายกฤษฏา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมแนวทางการบริหารงานเพื่อการแก้ไขหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน โดยมีนาย สมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธาน ณ ห้องนาคารา 1 โรงแรมรอยัลนาคารา และคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ หนองคาย จังหวัด หนองคาย เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 (5 ก.ย. 2560)
นางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลังสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2560 โดยมี นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 (4 ก.ย. 2560)
นายวโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล รองผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นประธานการประชุมเรื่อง สถานการณ์พลังงานไทยและสถานการณ์พลังงานโลก ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 (1 ก.ย. 2560)
นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ให้สัมภาษณ์บันทึกเทปรายการฮาร์ดคอข่าว ในประเด็น สวัสดิการของภาครัฐสำหรับผู้ลงทะเบียนในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 โดยมีกำหนดออกอากาศในวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 18.20 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 (1 ก.ย. 2560)
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินบริจาคให้กับมูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนากรมสรรพากร ปีที่ 102 ณ กรมสรรพากร เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 (1 ก.ย. 2560)
นางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลังสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกำกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 (31 ส.ค. 2560)
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เยี่ยมชมบูธกิจกรรม Startup Mobile ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ ในงานตลาดนัดประชารัฐวายุภักษ์รักประชาชน ครั้งที่ 1 ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานใหญ่ บางเขน เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 (31 ส.ค. 2560)
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นประธานเปิดโครงการตลาดนัดประชารัฐวายุภักษ์รักประชาชน ครั้งที่ 1 ณ บริเวณด้านหน้าอาคารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานใหญ่ บางเขน เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 (30 ส.ค. 2560)
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง และรายงานภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิ และฐานะการคลังของรัฐบาล ในช่วง 10 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องแถลงข่าวกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 (30 ส.ค. 2560)
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นประธานประชุมหารือเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจ ครั้งที่ 11/2560 เดือนสิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมป๋วย อึ๊งภากรณ์ ชั้น 7 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 (29 ส.ค. 2560)
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ให้สัมภาษณ์พิเศษบันทึกเทปรายการสถานีความคิด ในประเด็น ความคืบหน้าสวัสดิการของภาครัฐสำหรับผู้มีรายได้น้อย โดยมีกำหนดออกอากาศในวันพุธที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 08.30-09.00 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง NBT) ณ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 (29 ส.ค. 2560)
 
หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

GFS FI&SFI FPO mail FPO Info สหกรณ์ออมทรัพย์ สศค. ศูนย์ปฏิบัติการใสสะอาด สลิปเงินเดือน EcoSystem FPO Twitter Facebook PMQA พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ มติ ครม. 1359 ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ สำนักนโยบายการออมและการลงทุน ข้อมูลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ(SFIs) การให้ความรู้ทางการเงิน ประชุม 3 M DPIS ประกาศราคากลาง  ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สมัครงาน ชมรมอดีตข้าราชการ สศค. การจัดทำความตกลง FATCA เว็บไซต์แนะนำ จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน แถลงผลงาน รอบ 6 เดือน การไปปฏิบัติงานต่างประเทศ deposit โปรแกรม IRR