ปุ่มเปลี่ยนการแสดงผล

เปลี่ยนขนาดตัวหนังสือ

ตัวหนังสือขนาดเล็กลง ตัวหนังสือขนาดปกติ ตัวหนังสือขนาดใหญ่ขึ้น

เปลี่ยนสีตัวอักษรและสีพื้นหลัง

ตัวหนังสือเหลืองพื้นดำ ตัวหนังสือและพื้นหลังปกติ ตัวหนังสือขาวพื้นดำ

เปลี่ยนภาษา

 English

เมนูหลักแบบแฟลช
My Blog
My Playlists


ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์
FPO Junior Camp
FIS Mail
เครือข่ายวายุภักษ์
E-Learning
sec
หน้าแรก > ประชาสัมพันธ์ >

เนื้อหาหลัก

 Untitled Document
2274 เนื้อหา  
 
นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ที่มีมติเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ณ ห้องแถลงข่าวกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560​ (17 พ.ย. 2560)
นายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงิน ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมป๋วย อึ๊งภากรณ์ ชั้น 7 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 (17 พ.ย. 2560)
นายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นประธานการประชุม เรื่อง แนวทางการดำเนินมาตรการให้เงินช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ครั้งที่ 4/2560 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 (17 พ.ย. 2560)
ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เข้าร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินบริจาคให้กับมูลนิธิชัยพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ครบรอบ 18 ปี ณ ชั้น 3 อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 (17 พ.ย. 2560)
นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงข่าวร่วมกับนางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง เรื่อง ผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง ณ ห้องแถลงข่าวกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560​ (15 พ.ย. 2560)
นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นประธาน การประชุมหารือเรื่อง แนวทางการช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ณ ห้องประชุม 301 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560​ (15 พ.ย. 2560)
นายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และนายวโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง เข้าร่วมการประชุมระหว่างสำนักงานเศรษฐกิจของกระทรวงต่างๆ ครั้งที่ 1/2561 ณ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560​ (15 พ.ย. 2560)
นายวโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง เป็นประธาน การประชุมเรื่อง แนวทางการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่เป็นผู้ว่างงานและผู้พิการ ณ ห้องประชุม 301 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560​ (13 พ.ย. 2560)
นายวโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง ร่วมรับฟัง FPO Macro Special Lecture Series ซึ่งจัดโดยสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค ในหัวข้อ "อนาคตเศรษฐกิจจีนกับโอกาสของเศรษฐกิจไทย" บรรยายโดย รศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 (13 พ.ย. 2560)
นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน เข้าร่วมการเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกับนายมิจิโนบุ ซึงาตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และคณะ ณ ห้องประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 (9 พ.ย. 2560)
นายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ National e-Payment ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง (8 พ.ย. 2560)
นายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์เศรษฐกิจการเงินการคลังเชิงลึก ครั้งที่ 1/2561 ณ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 (8 พ.ย. 2560)
นายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยนางแพตริเซีย มงคลวานิช รองอธิบดีกรมสรรพากร รักษาในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง (7 พ.ย. 2560)
นายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการบัญชีเงินฝากที่ไม่มีการเคลื่อนไหวของสถาบันการเงิน พ.ศ. .... ณ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 (7 พ.ย. 2560)
นายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์ กองทุนการออมแห่งชาติ ครั้งที่ 7/2560 ณ ห้องประชุม 301 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที 6 พฤศจิกายน 2560​ (6 พ.ย. 2560)
นายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นประธานการประชุมพิจารณาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการลงทุนรูปแบบใหม่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ครั้งที่ 4 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560​ (3 พ.ย. 2560)
นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง แถลงมาตรการการเงินการคลังเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในปี 2560 (เพิ่มเติม) ณ ห้องแถลงข่าวกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560​​ (1 พ.ย. 2560)
นางสาววิมล ชาตะมีนา รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินบริจาคให้กับมูลนิธิอาจารย์จำเนียร สาระนาค เพื่อจัดหาที่นอนน้ำมอบให้เกษตรกรผู้ป่วยติดเตียง เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ปีที่ 51 ณ อาคารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 (1 พ.ย. 2560)
นายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เข้าร่วมการประชุม เรื่อง การรายงานผลการดำเนินการตามแนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อม สำหรับการประกอบธุรกิจในประเทศไทยของธนาคารโลก ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 (1 พ.ย. 2560)
นายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยนายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน ในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง แถลงรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำเดือนกันยายน และไตรมาสที่ 3 ปี 2560 รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจภูมิภาคประจำเดือนกันยายน และไตรมาสที่ 3 ปี 2560 เปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค (30 ต.ค. 2560)
นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และนางสาววิมล ชาตะมีนา รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจริยธรรม ครั้งที่ 1/2561 โดยมีนางสาวชนาทิพย์ โปษยานนท์ เป็นประธาน ณ ห้อง 301 ชั้น 3 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 (30 ต.ค. 2560)
นายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นประธานการประชุมหารือเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจ ครั้งที่ 1/2561 ณ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 (30 ต.ค. 2560)
คณะผู้บริหารและบุคลากรของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ร่วมเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดไผ่ตัน เขตพญาไท กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2560 (27 ต.ค. 2560)
นายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เข้าร่วมในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ภาคประชาชน พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 (26 ต.ค. 2560)
นายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ร่วมเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดไผ่ตัน เขตพญาไท กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2560​ (25 ต.ค. 2560)
 
หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

GFS FI&SFI FPO mail FPO Info สหกรณ์ออมทรัพย์ สศค. ศูนย์ปฏิบัติการใสสะอาด สลิปเงินเดือน FPO Twitter Facebook PMQA พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ มติ ครม. 1359 ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ สำนักนโยบายการออมและการลงทุน ข้อมูลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ(SFIs) การให้ความรู้ทางการเงิน ประชุม 3 M DPIS ประกาศราคากลาง  ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สมัครงาน ชมรมอดีตข้าราชการ สศค. การจัดทำความตกลง FATCA เว็บไซต์แนะนำ จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน แถลงผลงาน รอบ 6 เดือน การไปปฏิบัติงานต่างประเทศ deposit โปรแกรม IRR