ปุ่มเปลี่ยนการแสดงผล

เปลี่ยนขนาดตัวหนังสือ

ตัวหนังสือขนาดเล็กลง ตัวหนังสือขนาดปกติ ตัวหนังสือขนาดใหญ่ขึ้น

เปลี่ยนสีตัวอักษรและสีพื้นหลัง

ตัวหนังสือเหลืองพื้นดำ ตัวหนังสือและพื้นหลังปกติ ตัวหนังสือขาวพื้นดำ

เปลี่ยนภาษา

 English

เมนูหลักแบบแฟลช
My Blog
My Playlists


ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์
FPO Junior Camp
FIS Mail
เครือข่ายวายุภักษ์
E-Learning
sec
หน้าแรก > ประชาสัมพันธ์ >

เนื้อหาหลัก

 Untitled Document
2348 เนื้อหา  
 
นายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมการจัดทำร่างแผนการคลังระยะปานกลาง ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม 301 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 (18 ม.ค. 2561)
นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน ให้สัมภาษณ์รายการ "เดินหน้าปฏิรูป" ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) และสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก(ททบ.5) ในประเด็นเกี่ยวกับเงินดิจิทัลโดยจะออกอากาศในวันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561 เวลา 21.00-22.00 น.​ (18 ม.ค. 2561)
นายวโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง พร้อมผู้บริหารและบุคลากรของ สศค. เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริษัทในเครือซีพี ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 (17 ม.ค. 2561)
นางพิลาสลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นประธานการประชุมอนุกรรมกาารการลงทุน กองทุนการออมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561​ (17 ม.ค. 2561)
นายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ณ ห้องประชุมป๋วย อึ๊งภากรณ์ ชั้น 7 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 ​ (17 ม.ค. 2561)
นายวโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง เป็นประธานกล่าวเปิดงานตลาดนัดแลกเปลี่ยนทรัพยากรสารสนเทศ ปี 2561 ณ ห้องสมุดสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561​ (17 ม.ค. 2561)
นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นประธานการประชุม เรื่องมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ณ ห้องประชุม 301 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561​ (17 ม.ค. 2561)
นายวโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง พร้อมด้วยนางสาววิมล ชาตะมีนา รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ร่วมอวยพรปีใหม่ 2561 แด่ท่านสุนทร เสถียรไทย อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 (17 ม.ค. 2561)
นางพิลาสลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นประธานการประชุมประกันภัยนาข้าว ปีการผลิต 2561 ณ ห้องประชุม 301 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561​ (16 ม.ค. 2561)
นายวโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ร่วมอวยพรปีใหม่ 2561 แด่ท่านสาธิต รังคศิริ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 (12 ม.ค. 2561)
นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์พิเศษบันทึกเทปรายการเดินหน้าประเทศไทย ในประเด็น “เดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ซึ่งออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ในวันพุธที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 18.00 น. ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 (12 ม.ค. 2561)
นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นประธานการประชุมซักซ้อมความเข้าใจและเตรียมการมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมป๋วย อึ๊งภากรณ์ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 (11 ม.ค. 2561)
นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงผลมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศในปี 2560 ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งจากผู้ประกอบการ และเกินกว่าเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้ ณ ห้องแถลงข่าวกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 (11 ม.ค. 2561)
นายวโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง กล่าวเปิดงานสัมมนาเรื่อง "Brexit : ผลกระทบและนัยเชิงนโยบายต่อเศรษฐกิจไทย" ซึ่ง จัดโดยคณะทำงาน Knowledge Management (KM) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โดยมี นางพิลาสลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ รวมถึง สศค. เข้าร่วมงาน (11 ม.ค. 2561)
นางพิลาสลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง พร้อมด้วยนางสาววิมล ชาตะมีนา รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ร่วมอวยพรปีใหม่ 2561 แด่ท่านกฤษฎา จีนะวิจารณะ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 (11 ม.ค. 2561)
นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน ให้สัมภาษณ์รายการ NBT มีคำตอบ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 ในประเด็นเรื่อง รัฐจัดหนัก ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย เฟส 2 ซึ่งจะออกอากาศในวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 10.00 – 11.00 น. ​ (11 ม.ค. 2561)
นายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 1/2561 โดยมีนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธาน ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 ​ (11 ม.ค. 2561)
นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง ได้แก่ 1) มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และ 2) การร่างพระราชบัญญัติว่าด้วทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. .... ณ ห้องแถลงข่าวกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561​ (9 ม.ค. 2561)
นายวโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง กล่าวให้การต้อนรับ Prof. Naoyuki Yoshino ตำแหน่ง Dean of the Asian Development Bank Institute (ADBI) ที่ให้เกียรติมาบรรยาย เรื่อง Fiscal Sustainability Condition and Financial Literacy ณ ห้อง 301 สำนักงานเศรฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561​ (9 ม.ค. 2561)
นางพิลาสลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ร่วมอวยพรปีใหม่ 2561 แด่ท่านนิพัทธ พุกกะณะสุต อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 (9 ม.ค. 2561)
นางพิลาสลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง พร้อมด้วยนางสาววิมล ชาตะมีนา รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ร่วมอวยพรปีใหม่ 2561 แด่ท่านศุภรัตน์ ควัฒน์กุล อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 (9 ม.ค. 2561)
นายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารและอำนวยการในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ครั้งที่ 1/2561 ณ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561​ (9 ม.ค. 2561)
ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ร่วมอวยพรปีใหม่ 2561 แด่ท่านชาญชัย  ลี้ถาวร อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 (8 ม.ค. 2561)
นายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2561 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561​ (8 ม.ค. 2561)
ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ร่วมอวยพรปีใหม่ 2561 แด่ท่านอรัญ ธรรมโน อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 (5 ม.ค. 2561)
 
หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

GFS FI&SFI FPO mail FPO Info สหกรณ์ออมทรัพย์ สศค. ศูนย์ปฏิบัติการใสสะอาด สลิปเงินเดือน FPO Twitter Facebook PMQA พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ มติ ครม. 1359 ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ สำนักนโยบายการออมและการลงทุน ข้อมูลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ(SFIs) การให้ความรู้ทางการเงิน ประชุม 3 M DPIS ประกาศราคากลาง  ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สมัครงาน ชมรมอดีตข้าราชการ สศค. การจัดทำความตกลง FATCA เว็บไซต์แนะนำ จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน แถลงผลงาน รอบ 6 เดือน การไปปฏิบัติงานต่างประเทศ deposit โปรแกรม IRR