ปุ่มเปลี่ยนการแสดงผล

เปลี่ยนขนาดตัวหนังสือ

ตัวหนังสือขนาดเล็กลง ตัวหนังสือขนาดปกติ ตัวหนังสือขนาดใหญ่ขึ้น

เปลี่ยนสีตัวอักษรและสีพื้นหลัง

ตัวหนังสือเหลืองพื้นดำ ตัวหนังสือและพื้นหลังปกติ ตัวหนังสือขาวพื้นดำ

เปลี่ยนภาษา

 English

เมนูหลักแบบแฟลช
My Blog
My Playlists


ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์
FPO Junior Camp
FIS Mail
เครือข่ายวายุภักษ์
E-Learning
sec
หน้าแรก > ประชาสัมพันธ์ >

เนื้อหาหลัก

 Untitled Document
2430 เนื้อหา  
 
นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการของธนาคารโลก ครั้งที่ 97 โดยมีนายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมกันนี้ ได้หารือทวิภาคีกับ นาง Victoria Kwakwa รองประธานธนาคารโลก ดูแลภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค ถึงแนวทางความร่วมมือระหว่างธนาคารโลกกับประเทศไทยในอนาคต.... (23 เม.ย. 2561)
นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เข้าร่วมการประชุมร่วมของผู้ว่าการของประเทศสมาชิกกลุ่มออกเสียงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (Joint Meeting of the World Bank - IMF Southeast Asia Group)... (20 เม.ย. 2561)
ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เข้าร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินบริจาคให้กับวัดสระแก้ว จังหวัดอ่างทอง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงงานยาสูบ ครบ 79 ปี ณ สมาคมสโมสรพนักงานยาสูบ โรงงานยาสูบ ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 (19 เม.ย. 2561)
นางพิลาสลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 (18 เม.ย. 2561)
นายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กล่าวเปิดงานสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านตลาดทุน ซึ่งมีการบรรยายในหัวข้อ Capital Market: An Engine for Economic Growth บรรยาย โดย ดร.ภากร ปีตธวัชชัย รองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (17 เม.ย. 2561)
นายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และสรงน้ำพระพุทธรูป เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 (11 เม.ย. 2561)
นายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นประธานการประชุมระหว่างสำนักงานเศรษฐกิจของกระทรวงต่างๆ ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561​ (10 เม.ย. 2561)
นายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารและอำนวยการในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561​ (9 เม.ย. 2561)
นายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน (ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting: AFMGM) ครั้งที่ 4 โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ณ โรงแรม Shangri-La Hotel, Singapore สาธารณรัฐสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561 (9 เม.ย. 2561)
นายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เข้าร่วมการประชุม US-ASEAN Business Council Luncheon with ASEAN Finance Ministers’ and Central Bank Governors โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากประเทศสมาชิกอาเซียน ณ โรงแรม Shangri-La Hotel, Singapore สาธารณรัฐสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561 (9 เม.ย. 2561)
นายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน (ASEAN Finance Ministers' Meeting: AFMM) ครั้งที่ 22 โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ณ โรงแรม Shangri-La Hotel, Singapore สาธารณรัฐสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561 (9 เม.ย. 2561)
นายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เข้าร่วมการประชุม EU-ASEAN Business Council Breakfast with ASEAN Finance Ministers’ and Central Bank Governors ร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากประเทศสมาชิกอาเซียน โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ณ โรงแรม Shangri-La Hotel, Singapore สาธารณรัฐสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561 (9 เม.ย. 2561)
นายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เข้าร่วมการประชุมหารือทวิภาคีระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประธานธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank:ADB) ณ โรงแรม Fullerton Hotel สาธารณรัฐสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 (9 เม.ย. 2561)
ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เข้าร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินบริจาคให้กับมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ครบ 79 ปี ณ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (สนามบินน้ำ) เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 (9 เม.ย. 2561)
นายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน (ASEAN Finance and Central Bank Deputies’ Meeting: AFCDM) โดยมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ณ โรงแรม Shangri-La Hotel, Singapore สาธารณรัฐสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 (5 เม.ย. 2561)
นายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน+3 (ASEAN+3 Finance and Central Bank Deputies’ Meeting: AFCDM+3) โดยมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ณ โรงแรม Shangri-La Hotel, Singapore สาธารณรัฐสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 (4 เม.ย. 2561)
นายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน+3 (ASEAN+3 Finance and Central Bank Deputies’ Meeting: AFCDM+3) โดยมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ณ โรงแรม Shangri-La Hotel, Singapore สาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน 2561 (3 เม.ย. 2561)
นายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และผู้บริหารสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ร่วมแสดงความยินดีมอบกระเช้าดอกไม้ เนื่องในโอกาสงานวันสถาปนากระทรวงการคลัง ครบรอบ 143 ปี ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ชั้น 4 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561​ (2 เม.ย. 2561)
นายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และผู้บริหารสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ร่วมพิธีบวงสรวงและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงการคลัง... (2 เม.ย. 2561)
นางพิลาสลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นประธานเปิด การสัมมนาวิชาการเรื่อง "การสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคุ้มครองเงินฝากและการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ให้กับประชาชน ภาคธุรกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถื่น" ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 (30 มี.ค. 2561)
นางพิลาสลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นประธานเปิด "โครงการการสร้างความรู้ความเข้าใจ ด้านการคุ้มครองเงินฝากและการบริหารจัดการทางการเงินแก่เยาวชน" ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 (29 มี.ค. 2561)
นายวโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง พร้อมด้วยนายศรพล ตุลยะเสถียร ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงข่าว ประเด็นเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจไทย ได้แก่ (1) รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561.. (29 มี.ค. 2561)
นางพิลาสลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นประธานการประชุม เรื่องการเพิ่มช่องทางรับแจ้งบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561​ (28 มี.ค. 2561)
นายวโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง เป็นประธานการประชุมหารือเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจ ครั้งที่ 6/2561 ณ ห้องประชุมป๋วย อึ๊งภากรณ์ ชั้น 7 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561​ (28 มี.ค. 2561)
นายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาตลาดทุนไทย ฉบับที่ 3 ครั้งที่ 1/2561 โดยมีนายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561​ (26 มี.ค. 2561)
 
หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

GFS FI&SFI FPO mail FPO Info สหกรณ์ออมทรัพย์ สศค. ศูนย์ปฏิบัติการใสสะอาด สลิปเงินเดือน FPO Twitter Facebook PMQA พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ มติ ครม. 1359 ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ สำนักนโยบายการออมและการลงทุน ข้อมูลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ(SFIs) การให้ความรู้ทางการเงิน ประชุม 3 M DPIS ประกาศราคากลาง  ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สมัครงาน ชมรมอดีตข้าราชการ สศค. การจัดทำความตกลง FATCA เว็บไซต์แนะนำ จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน แถลงผลงาน รอบ 6 เดือน การไปปฏิบัติงานต่างประเทศ deposit โปรแกรม IRR