ปุ่มเปลี่ยนการแสดงผล

เปลี่ยนขนาดตัวหนังสือ

ตัวหนังสือขนาดเล็กลง ตัวหนังสือขนาดปกติ ตัวหนังสือขนาดใหญ่ขึ้น

เปลี่ยนสีตัวอักษรและสีพื้นหลัง

ตัวหนังสือเหลืองพื้นดำ ตัวหนังสือและพื้นหลังปกติ ตัวหนังสือขาวพื้นดำ

เปลี่ยนภาษา

 English

เมนูหลักแบบแฟลช
My Blog
My Playlists


ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์
FPO Junior Camp
FIS Mail
เครือข่ายวายุภักษ์
E-Learning
sec
หน้าแรก > เกี่ยวกับ สศค. > สมัครงาน/ประกาศ > ประกาศผลการสอบ >

เนื้อหาหลัก

 Untitled Document
441 เนื้อหา  
 
เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๓) ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ปวส.) (24 ธ.ค. 2553)
เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๓) ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ปวส.) (24 ธ.ค. 2553)
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครั้งที่ 18/2553) ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (ป.ตรี) , เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา (ป.ตรี) และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (ปวช.) (17 ธ.ค. 2553)
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครั้งที่ 15/2553) ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ปวส.) (15 ธ.ค. 2553)
เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครั้งที่ 17/2553) ตำแหน่งเศรษฐกร (ปริญญาโท) (9 ธ.ค. 2553)
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ครั้งที่ 17/2553 ตำแหน่งเศรษฐกร (ปริญญาโท) (3 ธ.ค. 2553)
เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครั้งที่ 16/2553) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (ปวส.) (29 พ.ย. 2553)
เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครั้งที่ 14/2553) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ (ปริญญาตรี) (26 พ.ย. 2553)
เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครั้งที่ 14/2553) ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (ปริญญาตรี) (25 พ.ย. 2553)
เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครั้งที่ 14/2553) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (ปวส.) (24 พ.ย. 2553)
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสอบสัมภาษณ์ (ครั้งที่ 16/2553) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (ปวส.) (23 พ.ย. 2553)
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสอบสัมภาษณ์ (ครั้งที่ 14/2553) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ (ป.ตรี) (23 พ.ย. 2553)
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสอบสัมภาษณ์ (ครั้งที่ 14/2553) ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (ปริญญาตรี) (22 พ.ย. 2553)
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสอบสัมภาษณ์ (ครั้งที่ 14/2553) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (ปวส.) (18 พ.ย. 2553)
เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครั้งที่ 12/2553) ตำแหน่งเศรษฐกร (ปริญญาโท) , เศรษฐกร (ปริญญาตรี) (12 พ.ย. 2553)
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครั้งที่ 14/2553) ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (ปริญญาตรี) , เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ (ปริญญาตรี) , เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (ปวส.) (11 พ.ย. 2553)
เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครั้งที่ 13/2553) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา (ปริญญาตรี),พนักงานซ่อมบำรุง (ปวช.) (10 พ.ย. 2553)
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสอบสัมภาษณ์ (ครั้งที่ 12/2553) ตำแหน่งเศรษฐกร (ปริญญาโท), เศรษฐกร (ปริญญาตรี) (5 พ.ย. 2553)
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสอบสัมภาษณ์ (ครั้งที่ 12/2553) ตำแหน่งเศรษฐกร (ปริญญาโท), เศรษฐกร (ปริญญาตรี) (5 พ.ย. 2553)
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก, กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ครั้งที่ 12/2553 ตำแหน่งเศรษฐกร (ป.โท) , เศรษฐกร (ป.ตรี) (27 ต.ค. 2553)
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก, กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ครั้งที่ 13/2553 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา (ป.ตรี) , พนักงานซ่อมบำรุง (ปวช.) (27 ต.ค. 2553)
เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครั้งที่ 11/2553) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี) (3 ก.ย. 2553)
เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครั้งที่ 10/2553) ตำแหน่งเศรษฐกร (ปริญญาโท) (2 ก.ย. 2553)
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ, กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสอบสัมภาษณ์ (ครั้งที่ 11/2553) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ป.ตรี) (31 ส.ค. 2553)
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ (31 ส.ค. 2553)
 
หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

GFS FI&SFI FPO mail FPO Info สหกรณ์ออมทรัพย์ สศค. ศูนย์ปฏิบัติการใสสะอาด สลิปเงินเดือน FPO Twitter Facebook PMQA พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ มติ ครม. 1359 ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ สำนักนโยบายการออมและการลงทุน ข้อมูลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ(SFIs) การให้ความรู้ทางการเงิน ประชุม 3 M DPIS ประกาศราคากลาง  ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สมัครงาน ชมรมอดีตข้าราชการ สศค. การจัดทำความตกลง FATCA เว็บไซต์แนะนำ จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน แถลงผลงาน รอบ 6 เดือน การไปปฏิบัติงานต่างประเทศ deposit โปรแกรม IRR