ปุ่มเปลี่ยนการแสดงผล

เปลี่ยนขนาดตัวหนังสือ

ตัวหนังสือขนาดเล็กลง ตัวหนังสือขนาดปกติ ตัวหนังสือขนาดใหญ่ขึ้น

เปลี่ยนสีตัวอักษรและสีพื้นหลัง

ตัวหนังสือเหลืองพื้นดำ ตัวหนังสือและพื้นหลังปกติ ตัวหนังสือขาวพื้นดำ

เปลี่ยนภาษา

 English

เมนูหลักแบบแฟลช
เมนูไซด์บาร์My Blog
My Playlists


ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์
FPO Junior Camp
FIS Mail
เครือข่ายวายุภักษ์
E-Learning
sec
หน้าแรก > รายงานเศรษฐกิจ > สภาวะการคลังท้องถิ่น >

เนื้อหาหลัก

บทความวิเคราะห์ข้อมูลและรายงานเศรษฐกิจ การคลัง การเงิน การออมและการลงทุน
 Untitled Document
9 เนื้อหา  
 
ตารางรายรับจริง -จ่ายจริง ปีงบประมาณ 2561 (7 ส.ค. 2560)
ตารางรายรับจริง -จ่ายจริง ปีงบประมาณ 2560 (29 ส.ค. 2559)
ตารางรายรับจริง -จ่ายจริง ปีงบประมาณ 2559 (25 ก.ย. 2558)
ตารางรายรับจริง -จ่ายจริง ปีงบประมาณ 2558 (8 พ.ย. 2553)
รายงานการคลังท้องถิ่นปีงบประมาณ 2549-2552 (9 ส.ค. 2553)
รายงานภาวะการคลังท้องถิ่น ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2552 (21 ก.ย. 2552)
รายงานภาวะการคลังท้องถิ่น ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2552 (21 ก.ย. 2552)
รายงานภาวะการคลังท้องถิ่น ไตรมาสที่ 2 – ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2552 (9 ก.ค. 2552)
รายงานภาวะการคลังท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2552 ในช่วงไตรมาสแรก (ต.ค. - ธ.ค. 2551) (29 ม.ค. 2552)
 

GFS FI&SFI FPO mail FPO Info สหกรณ์ออมทรัพย์ สศค. ศูนย์ปฏิบัติการใสสะอาด สลิปเงินเดือน FPO Twitter Facebook PMQA พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ มติ ครม. 1359 ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ สำนักนโยบายการออมและการลงทุน ข้อมูลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ(SFIs) การให้ความรู้ทางการเงิน ประชุม 3 M DPIS ประกาศราคากลาง  ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สมัครงาน ชมรมอดีตข้าราชการ สศค. การจัดทำความตกลง FATCA เว็บไซต์แนะนำ จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน แถลงผลงาน รอบ 6 เดือน การไปปฏิบัติงานต่างประเทศ deposit โปรแกรม IRR