ปุ่มเปลี่ยนการแสดงผล

เปลี่ยนขนาดตัวหนังสือ

ตัวหนังสือขนาดเล็กลง ตัวหนังสือขนาดปกติ ตัวหนังสือขนาดใหญ่ขึ้น

เปลี่ยนสีตัวอักษรและสีพื้นหลัง

ตัวหนังสือเหลืองพื้นดำ ตัวหนังสือและพื้นหลังปกติ ตัวหนังสือขาวพื้นดำ

เปลี่ยนภาษา

 English

เมนูหลักแบบแฟลช
My Blog
My Playlists


ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์
FPO Junior Camp
FIS Mail
เครือข่ายวายุภักษ์
E-Learning
sec
หน้าแรก > เกี่ยวกับ สศค. > สมัครงาน/ประกาศ >

เนื้อหาหลัก

 Untitled Document
741 เนื้อหา  
 
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) (30 ต.ค. 2560)
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ (ปริญญาโท) (27 ต.ค. 2560)
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครั้งที่5/2560) ตำแหน่งนิติกร (ปริญญาตรี) (27 ก.ย. 2560)
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครั้งที่5/2560) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี) (27 ก.ย. 2560)
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครั้งที่5/2560) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.) (27 ก.ย. 2560)
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครั้งที่5/2560) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ปริญญาตรี) (26 ก.ย. 2560)
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครั้งที่5/2560) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ม.6 หรือ ปวช.) (14 ก.ย. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครั้งที่ 5/2560) ตำแหน่งนิติกร (ปริญญาตรี) (13 ก.ย. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครั้งที่5/2560) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ปริญญาตรี) (12 ก.ย. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครั้งที่5/2560) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.) (12 ก.ย. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครั้งที่ 5/2560) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี) (12 ก.ย. 2560)
ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) (8 ก.ย. 2560)
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน (7 ก.ย. 2560)
กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครั้งที่ 5/2560) ตำแหน่งนิติกร (ปริญญาตรี) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ปริญญาตรี) ตำแหน่งพนักงานธุรการ (ปวช.) และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ม.6 หรือ ปวช.) (1 ก.ย. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครั้งที่ 5/2560) ตำแหน่งนิติกร (ปริญญาตรี) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ปริญญาตรี) ตำแหน่งพนักงานธุรการ (ปวช.) และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ม.6 หรือ ปวช.) (1 ก.ย. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) (28 ส.ค. 2560)
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน (28 ส.ค. 2560)
ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครั้งที่5/2560) (23 ส.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน (18 ส.ค. 2560)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครั้งที่5/2560) (9 ส.ค. 2560)
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครั้งที่4/2560) ตำแหน่งเศรษฐกร (ปริญญาตรี) (8 ส.ค. 2560)
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครั้งที่4/2560) ตำแหน่งเศรษฐกร (ปริญญาโท) (8 ส.ค. 2560)
ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน (3 ส.ค. 2560)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสอบสัมภาษณ์ (ครั้งที่ 4/2560) ตำแหน่งเศรษฐกร (ปริญญาตรี) (26 ก.ค. 2560)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสอบสัมภาษณ์ (ครั้งที่ 4/2560) ตำแหน่งเศรษฐกร (ปริญญาโท) (26 ก.ค. 2560)
 
หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

GFS FI&SFI FPO mail FPO Info สหกรณ์ออมทรัพย์ สศค. ศูนย์ปฏิบัติการใสสะอาด สลิปเงินเดือน FPO Twitter Facebook PMQA พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ มติ ครม. 1359 ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ สำนักนโยบายการออมและการลงทุน ข้อมูลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ(SFIs) การให้ความรู้ทางการเงิน ประชุม 3 M DPIS ประกาศราคากลาง  ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สมัครงาน ชมรมอดีตข้าราชการ สศค. การจัดทำความตกลง FATCA เว็บไซต์แนะนำ จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน แถลงผลงาน รอบ 6 เดือน การไปปฏิบัติงานต่างประเทศ deposit โปรแกรม IRR